İç Güvenlik Paketi'nde 6 Madde Daha Geçti: Polis Olma Yaşı Değişti

İç Güvenlik Paketi'nde 6 Madde Daha Geçti: Polis Olma Yaşı Değişti

Cİhlas Haber AjansıN - Haberler | Güncel

İç Güvenlik Paketi'nin dün başlayan ve 12 saat süren çalışma sonucu 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. maddeleri kabul edildi. Lisans mezunları için polis olma yaşı değişti.

İç Güvenlik Paketi'nin dün yapılan Genel Kurul görüşmelerinde 12 saat süren çalışma sonucu paketin 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. maddeleri kabul edildi.

Meclis'ten geçen maddeye göre, komisyonda 28 olarak kabul edilen lisans mezunlarının polis olma yaşı Genel Kurul'da verilen önerge üzerine tekrar 30 olarak önerildi. Önerinin kabul edilmesi üzerine yapılan oylama sonucu lisans mezunlarına polis olma yaşı 30 oldu.

##7005116##

BAKAN ALA SORULARI CEVAPLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 64. birleşimi yoklama ile açıldı. Oturumu TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetirken katip üyelikleri Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir ve Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya yaptı. Genel kurulda Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülmeye başlandı. Görüşmeler öncesi İçişleri Bakanı Efkan Ala milletvekillerinin sorularını cevapladı.

2. SINIF EMNİYET MÜDÜRLERİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANABİLECEK

İç Güvenlik Paketi'nin 21. maddesi görüşüldü. Madde üzerine milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. 21. madde elektronik oylama ile oylandı. 209 katılımın olduğu oylama sonucunda 194 Evet ve 15 Hayır oyuna karşılık madde kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilecek. Ayrıca 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç hâlinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilecek. İdare, her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları arasında personelin görev yerini değiştirmeye yetkili olacak.

22. MADDE: TERFİ DURUMLARI

Paketin 22. maddesi 222 milletvekilinin katıldığı elektronik oylama sonucu 201 evet ve 21 hayır oyu ile kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürü şeklinde olacak. Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri, komiser yardımcısı ve komiser 4 yıl, başkomiser ve emniyet amiri 3 yıl, dördüncü ve üçüncü sınıf emniyet müdürü 2 yıl, ikinci sınıf emniyet müdürü 1 yıl, birinci sınıf emniyet müdürü 2 yıl olacak. Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise düzenlemede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılacak.

Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olmak kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilecek. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi 6 yıl olacak.

EMNİYET DIŞI ATAMA YAPILABİLECEK

Paketin 23. maddesi 213 katılımın olduğu oylama sonucunda 199 evet ve 14 hayır oyu ile kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki tıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerine ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atama yapılabilecek. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların bu kadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis eğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı getirildi.

DİSİPLİN AMİRLERİ, TÜM PERSONELE DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇABİLECEK

Paketin 24. maddesi 205 katılımın olduğu oylama sonucunda 203 evet ve 2 hayır oyu ile madde kabul edildi.

Kabul edilen madde de Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar belirlendi. İçişleri Bakanı, merkez ve taşradaki her rütbe ve derecedeki emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası vermeye yetkili olduğu belirtilen madde de, "Emniyet Genel Müdürü ve valiler, Emniyet Genel Müdürü merkezdeki, valiler il ve bağlı ilçelerdeki her rütbe ve derecedeki emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası, Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, İl Emniyet Müdürleri ve kaymakamlar; emirleri altında bulunan her rütbe ve derecedeki emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası, Kriminal Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri; emirleri altında bulunan her rütbe ve derecedeki Emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 1 günlük aylıktan kesme cezası vermeye yetkilidirler." denildi.

Maddeye göre, disiplin amirleri, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki devlet memurlarına da aynı disiplin cezalarını verebilecek. Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe ve derecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilecek.

POLİS OLMA YAŞI DEĞİŞTİ

Genel kurulda yapılan oylamada 25 ve 26. maddeler de kabul edildi. 25. madde komisyonda görüşülürken lisans mezunlarının polis olma yaşı 28 olarak belirlenmişti. Ancak genel kurulda verilen önerge ile maddede değişiklik yapıldı. Değişikliğin ardından kabul edilen madde şu şekilde oldu:

"Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar."

##7005116##

İç Güvenlik Paketi'nde 6 Madde Daha Geçti: Polis Olma Yaşı Değişti
İç Güvenlik Paketi'nde 6 Madde Daha Geçti: Polis Olma Yaşı Değişti
İç Güvenlik Paketi'nde 6 Madde Daha Geçti: Polis Olma Yaşı Değişti

Kaynak: Cİhlas Haber AjansıN

Manşet Haberler

title