TFF'nin talebi reddedildi, tutanaklar ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı itiraz sonucu Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müdahil olmak isteyenlerin talebi reddedildi. Ligtv.com.tr, müdahil olmak isteyenlerin taleplerinin reddedildiği mahkeme tutanağını yayınladı.

TFF'nin talebi reddedildi, tutanaklar ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı itiraz sonucu Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müdahil olmak isteyenlerin talebi reddedildi. Ligtv.com.tr, müdahil olmak isteyenlerin taleplerinin reddedildiği mahkeme tutanağını yayınladı.

Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kendilerine başvuran Türkiye Futbol Federasyonu'nun, tedbir mahiyetindeki, genel kurulun toplantıya çağrılması konusunda verilen görevlendirme kararının kaldırılması yönündeki istemini görüşüldüğü duruşmanın tutanaklarında şu görüşlere yer verildi:

Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması konusunda görevlendirilen 3 kişinin, 5719 sayılı kanunun geçici 1. maddesi dışında, TFF başkan ve üyelerinin diğer konulardaki görev ve yetkilerine müdahale haklarının bulunmadığını kararlaştırdı.

Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin salonunun küçük olması nedeniyle Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapılan duruşmaya, ihtiyati tedbir talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Kayserispor Kulübü Derneği Başkanı Recep Mamur'un avukatı Necdet Budak katıldı. TFF'yi avukat Ozan Mert'in temsil ettiği duruşmada, müdahil olma talebinde bulunan Galatasaray Kulübü ve Özhan Canaydın'ın avukatı Mahinur Dengiz, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'ın avukatı Servet Yeşil, Trabzonspor Kulübü ve Nuri Albayrak ile Kasımpaşaspor Kulübü ve Hasan Hilmi Öksüz'ün avukatı Mehmet Reşat Bostan, Gaziosmanpaşaspor Kulübü ve Küçükköyspor Kulübü avukatı Arif Parlakkılıç, Ahmet Çakar'ın avukatı Özgür Kabakçı, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Feridun Tankut ile Kemalettin Sarvan avukatı Fikret Palaska, Çaykur Rizespor Kulübü ve Abdülkadir Çakır ile Eyüpspor Kulübü ve Ahmet Malatyalı'nın avukatı Kemal Kaplan da hazır bulundu.

Müdahale taleplerine ilişkin diyeceği sorulan TFF avukatı Mert, davanın esasa yönelik olmadığını, tedbir talebine ilişkin duruşma yapıldığını belirterek, bu nedenle müdahale taleplerinin reddini istedi.

MÜDAHİL OLMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren hakim Arslan Ünsal, olayın mahiyeti itibarıyla duruşmanın esasa yönelik bir davaya ilişkin olmayıp, ihtiyati tedbir ve buna itirazla ilgili yapıldığını ifade ederek, müdahil olma taleplerini reddetti.

Hakim Ünsal, avukatların ihtiyati tedbir kararı konusunda da talepleri olduğundan, duruşma salonunda kalmalarını da hükme bağladı.

Konuya ilişkin itirazları sorulan TFF avukatı Ozan Mert, ihtiyati tedbir kararının 31 Aralık 2007 tarihinde verildiğini hatırlatarak, 1 Ocak 2008 tarihinde federasyonun 27 Şubat 2008 tarihinde genel kurul yapılmasına ilişkin karar aldığını hatırlattı. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararının konusunun ortadan kalktığını savunan Mert, alınan tedbir kararının uygulanma imkanının kalmadığını öne sürdü.

TFF'nin merkezinin Ankara olduğunu, dolayısıyla davalar konusunda da Ankara mahkemelerinin yetkili olduğunu ileri süren Mert, ''Nitekim ihtiyati tedbir talep eden tarafın İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açmış bulunduğu kayyum tayinine ilişkin esas davada, yetkisizlik kararı verilmiş ve dosyanın Ankara'ya gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu davanın açılış tarihi 26 Aralık 2007 tarihidir. Dolayısıyla ihtiyati tedbir talebi de bu mahkemeden istenebilir. Karar bu yönüyle de hukuka aykırıdır'' dedi.

"ÇOK SAYIDA BAŞVURUDA BULUNULDU İDDİASI"

Mert, verilen kararla, tedbir isteyen tarafın esas dava ile elde edeceği hukuki sonuçlara zaten kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

''Karşı taraf çeşitli defalar değişik mahkemelerden ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş ve taleplerinden sonuç alamamıştır. 31 Aralık 2007 tarihinde saat 15.52'den itibaren üst üste seri olarak aynı mahiyette dilekçeler vermiş, saat 15.52'de Bakırköy 8. Sulh Hukuk, 15.54'te Bakırköy 7. Sulh Hukuk, 16.16'da Bakırköy 8. Sulh Hukuk, 16.16'da Bakırköy 5. Sulh Hukuk ve 16.20'de mahkemenize tevzi edilen dosya ile taleplerini kesmiştir. Saat 16.20'den sonra mesainin bittiği 16.30'a kadar geçen 10 dakikalık süre içerisinde dilekçenin kaleme sevki, kaydı, delillerin taktiri, dilekçede sadece 2 kişinin adresinin belirtilmesine rağmen 3 kişinin seçilerek ve nitelikleri incelenerek kayyum tayinine karar verilmesi ve netice itibarıyla 3 sayfalık gerekçeli kararın yazılması alışılmış bir durum değildir.''

Yapılan hukuki işlemin kayyum atanması sonucunu doğurduğunu savunan Mert, kayyum tayininin de tabi olduğu hukuki yapı içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Ozan Mert, bu açıdan Türk Medeni Kanununa göre ''bir derneğin organlarının ortadan kalkması durumunda kayyum atanabileceğini'' dile getirerek, ''TFF'nin organsız kalması gibi bir durumun söz konusu olmadığını'' ifade etti.

Kayyum olarak atanan kişilerin müracaatın yapıldığı ve görevlendirildikleri tarih itibarıyla TFF'de delege olarak kayıtlarının bulunmadığını anlatan Mert, kararın bu yönüyle de hukuka aykırı olduğunu savundu. Mert, kayyum kararının duruşma yapılmadan alınmasının da yanlış olduğunu öne sürerek, karşı tarafın genel kurulun yürütülmesi konusunda bir talebi olmamasına rağmen, bu konuda da yetki verildiğini belirterek, talebe bağlılık ilkesinin dışına çıkıldığını iddia etti. ''Federasyonun ana statüsünün 23. maddesinde düzenlenen başkanlık divanı, bu şekilde yok edilmiş bulunmaktadır'' diyen Mert, TFF'nin tabi olduğu mevzuat bakımından kayyumların ancak olağanüstü genel kurul toplantısına çağrıda bulunabileceklerini bildirdi.

AMAÇ YÖNETİMİ ELE GEÇİRMEK

Ozan Mert, ancak görevlendirmelerin, ''TFF olağan genel kurulu düzenleme'' olarak adlandırıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu durum tabi olunan mevzuat bakımından önemlidir. Zira olağan ve olağanüstü genel kurullar arasındaki fark, gündemin belirlenmesi açısından önemlidir. Olağanüstü genel kurullarda gündem değiştirilmesi mümkün değildir. Karşı taraf bunu olağan genel kurul toplantısı olarak göstermek suretiyle, gündemi istedikleri gibi belirlemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda münhasıran yönetim kuruluna ait olan sürelerin sınırlandırılmasına ilişkin yetkiyi kullanarak hukuka uygunsuz bir durum yaratılmıştır. Karşı tarafın yapmak istediği, açıkça hukuku kullanarak TFF içerisinde bir ihtilal yapmak ve yönetimi ele geçirmek niteliğindedir. Taleplerinin gerçek maksadı budur. Mahkemeyi amaçlarına alet etmektedirler.''

FIFA'nın, 19 Aralık 2007 tarihinde TFF'ye, ''5719 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un geçici 1. maddesinin b bendinin FIFA ile istişare edilmeden uygulanmaması konusunda tavsiye niteliğinde bir yazı gönderdiğini kaydeden avukat Mert, aynı yazının 9 Ocak 2008 tarihinde talimat niteliğinde tekrar edildiğini söyledi. Mert, bunun, mahkemenin görev ve yetkisine müdahale niteliğinde olmayacağını ifade ederek, ''Türkiye'nin tabi olduğu FIFA kuralları ve uluslararası prestij de göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz'' dedi.

AVUKAT BUDAK'IN SAVUNMASI

Avukat Necdet Budak da, TFF'nin pek çok konuda açıklamada bulunduğunu belirterek, ''Fakat 5719 sayılı yasanın niçin uygulanmadığı ve genel kurulun niçin yapılmadığı yolunda mazeret ve gerekçeler belirtilmemiştir. 30 gün içerisinde genel kurulu toplamayarak görevi ihmal suçunu işlemişlerdir'' diye konuştu.

Tarafların beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim Arslan Ünsal, tedbir kararına yapılan itirazın reddine hükmetti. Hakim Ünsal, ''genel kurulu toplamakla görevlendirilen kişilerin görevlerinin, 5719 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde belirtilen hususlara münhasır olduğunu, TFF başkan ve üyelerinin diğer konulardaki görev ve yetkilerine müdahale haklarının bulunmadığını'' da hükme bağladı.

Duruşma çıkısında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Necdet Budak, görevlendirilen kişilerin belirlediği 17 Ocak 2008 tarihinde Genel Kurul'un yapılacağını bildirdi.