Reel kesimin güveni mart ayında 104.2'ye çıktı

ANKARA - Reel Kesim Güven Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 104.2 değerini aldı. Merkez Bankasi İktisadi Yönelim Anketi'nde ise hem yıl sonu hem de gelecek on iki aylık döneme ilişkin ÜFE enflasyonu beklentileri 7.2 olarak belirlen...

Reel kesimin güveni mart ayında 104.2'ye çıktı

Kaynak: Dünya