İmajın bol olsun Amerika!

İmajın bol olsun Amerika!

Bugünkü 'bağımsız mönü'müzde Wim Wenders'in 11 Eylül sonrasında Amerika toplumunun halet-i ruhiyesini anlattığı 'Bolluk Ülkesi' var.

İmajın bol olsun Amerika!