Türkiye'nin 'orta vadeli' programı

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanması gereken ve 2006-2008 dönemini kapsayacak ilk Orta Vadeli Program'da son aşamaya gelindi.

Türkiye'nin 'orta vadeli' programı

Kaynak: NTVMSNBC