Hükümet ile memurlar anlaşamadı

Hükümet ile memurlar anlaşamadı

Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi.

Hükümet ile memurlar anlaşamadı

Hükümet ile memur sendikaları arasında yürütülen toplu görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi.

Taraflar mutabakatsızlık zaptı imzalayarak süreci tamamladı. Konu, Uzlaştırma Kurulu'na taşınacak.