Vergi borcu olanlar açıklanıyor

Maliye Bakanlığı, vergi borcu olanları, vergi dairelerinde 15 Temmuz 2005 ila 15 Ağustos 2005 tarihleri arasında, 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren de internette açıklayacak. Maliye Bakanlığı'nın, 2005 yılında vergi borçlarını ödemeyenlere ilişkin yapılacak açıklamalara dair tebliği,

Vergi borcu olanlar açıklanıyor