Tarım ürünlerinde Ulusal Konsey hazırlığı

Tarım ürünlerinde Ulusal Konsey hazırlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım ürünlerinde arz-talep dengesini sağlamak ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla ''Tarım Ürünlerinde Ulusal Konseylerin Kurulması Hakkında Kanun'' tasarısı taslağını hazırladı. AB normları da dikkate alınarak hazırlanan söz konusu kanun taslağı, görüşlerin bildirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek görüşe açıldı. Tarım

Tarım ürünlerinde Ulusal Konsey hazırlığı