Danıştay'dan Telekom satışına onay

Danıştay Türk Telekom’un yüzde 55’inin blok olarak özelleştirmesine vize verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Telekom'un satışına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetti.

Danıştay'dan Telekom satışına onay