Sezer, Toprak Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Götürüyor

Sezer, Toprak Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Götürüyor

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İade Üzerine TBMM'de Bir Kez Daha Görüşülüp Aynen Kabul Edilen 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u Onayladı.

Sezer, Toprak Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne Götürüyor

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, iade üzerine TBMM'de bir kez daha görüşülüp aynen kabul edilen 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sezer, Kanun'un 6. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açacak.

Kamuoyunda "Cargill Kanunu" olarak bilinen ve tarım arazileri üzerinde izin alınmadan kurulan tesislerin işlemlerini tamamlaması için ek süre verilmesini öngören kanun, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından daha önce 6. maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade edilmişti. Kanun, TBMM'de görüşülerek aynen kabul edilmişti.

Kanuna göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış olan arazilerin, istenilen amaçla kullanımı için 1 yıl içinde başvurulması halinde, tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için 5 YTL ödenmek şartıyla izin verilecek.

Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecek. Bu süre içinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri, ilgili idarelerce durdurulacak.

Tarım arazisi vasfından çıkarılan arazilerin, ilgili kuruluşlarca başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfı değiştirilecek.

Kaynak: AA