Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Yapı Ve Kredı Bank. Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19082845
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19512751
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1288547
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1397143
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29650
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.2 Hisse Senetleri 45611
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 31
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2684605
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4329894
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 5666218
IV. PARA PİYASALARI 5666267
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1064606
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4601612
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4601661
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 14524729
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 14615977
5.1 Hisse Senetleri 12494569
5.1 Hisse Senetleri 12523255
5.2 Diğer Menkul Değerler 2024165
5.2 Diğer Menkul Değerler 2054938
VI. KREDİLER 99975000
VI. KREDİLER 104353833
6.1 Kısa Vadeli 98899373
6.1 Kısa Vadeli 103266466
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 3697795
6.3 Takipteki Krediler 3743736
6.4 Özel Karşılıklar (-) 2622168
6.4 Özel Karşılıklar (-) 2656369
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1982898
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5360909
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5817277
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5360909
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5521477
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 295800
IX. İŞTİRAKLER (Net) 47907
IX. İŞTİRAKLER (Net) 448686
9.1 Mali İştirakler 0
9.1 Mali İştirakler 43404
9.2 Mali Olmayan İştirakler 4503
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2300
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2365767
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 2363467
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2300
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4361190
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5130233
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 769043
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 908622
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 981424
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1377151
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1394117
17.1 Şerefiye 979493
17.2 Diğer 397658
17.2 Diğer 414624
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 2194722
XVIII. DİĞER AKTİFLER 2973787
AKTİF TOPLAMI 156356397
AKTİF TOPLAMI 168783840
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 87324248
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 90406110
1.1 Bankalararası Mevduat 10925666
1.1 Bankalararası Mevduat 11545186
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 75779062
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 6121529
II. PARA PİYASALARI 8533268
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2409959
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6121529
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6123309
III. ALINAN KREDİLER 16895450
III. ALINAN KREDİLER 19689509
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7214786
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9663122
4.1 Bonolar 3091637
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2448336
4.3 Tahviller 4123149
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 6909800
VI. MUHTELİF BORÇLAR 7502979
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2984447
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3045939
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 308
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 328
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 20
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 2929463
XII. KARŞILIKLAR 3025932
12.1 Genel Karşılıklar 1510462
12.1 Genel Karşılıklar 1553745
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 221121
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 244070
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 1197880
12.5 Diğer Karşılıklar 1228117
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 6657853
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 17468704
XV. ÖZKAYNAKLAR 18391229
15.1 Ödenmiş Sermaye 4347051
15.2 Sermaye Yedekleri 1290520
15.2 Sermaye Yedekleri 2163176
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543881
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -150050
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 455026
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1172564
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 10471497
15.3 Kâr Yedekleri 10938317
15.3.1 Yasal Yedekler 641000
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 9815284
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 15213
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 482033
15.4 Kâr veya Zarar 486980
15.4 Kâr veya Zarar 1812799
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 0
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1383961
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 486980
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 156356397
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 428838
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2667987
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2117765
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 2542
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 168783840
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2880721
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2191774
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 21794
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 12
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 39266
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 79511
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 448755
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 820
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 327347
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 79626
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 120588
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 162
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 453920
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 820
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1410339
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 328397
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1066114
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 124703
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 37966
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 1529230
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1088520
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 72849
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 175115
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 134881
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 197612
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 93063
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 3198
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1257648
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 480483
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 104383
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 601145
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 3834
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 79146
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1351491
4.1.3 Diğer 510348
4.1.3 Diğer 521999
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 120662
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 637065
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 41
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 80425
4.2.3 Diğer 120621
4.2.3 Diğer 556640
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 126717
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 174123
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 2579
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -213040
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 124138
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2479
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 14518
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -128819
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -135083
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 184762
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14533
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1883976
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -49988
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 434132
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 875340
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 201023
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 574504
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 1930258
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 462929
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 574504
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 934688
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 87524
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 532641
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 540383
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 111483
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 486980
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"