Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Tekstılbank Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 396525
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4804
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 398
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 1047
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 79679
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 4000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 414554
5.1 Hisse Senetleri 406948
5.2 Diğer Menkul Değerler 7446
VI. KREDİLER 2679921
6.1 Kısa Vadeli 2633568
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 130545
6.4 Özel Karşılıklar (-) 84192
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 0
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 24704
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2203
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 2203
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 93239
AKTİF TOPLAMI 3704433
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 2299877
1.1 Bankalararası Mevduat 64392
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 268403
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 268403
III. ALINAN KREDİLER 372583
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
4.1 Bonolar 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 0
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 12475
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 80739
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 39969
12.1 Genel Karşılıklar 21045
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9412
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 9512
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 612454
15.1 Ödenmiş Sermaye 420000
15.2 Sermaye Yedekleri 2699
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri -814
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -1363
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 4876
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 180055
15.3.1 Yasal Yedekler 10792
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 111897
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 57366
15.4 Kâr veya Zarar 9700
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
PASİF TOPLAMI 0
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 9700
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3704433
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 90597
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 74841
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 773
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 35
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 11879
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 11869
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 3069
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 42692
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 34926
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5220
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 2489
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 57
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 47905
4.1.3 Diğer 3889
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 5054
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 2524
4.2.3 Diğer 2530
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1165
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 111
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 1054
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -7802
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1271
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -12980
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 10055
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 54047
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 8675
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 33978
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 11394
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 11394
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 1694
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"