Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Seker Fın. Kır. Bilanço

2023-2
I. DÖNEN VARLIKLAR 100988000
A. Hazır Değerler 0
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 919399000
B. Menkul Kıymetler 0
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 0
4. Diğer Menkul Kıymetler 0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminat. 0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 919399000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1110517000
5. Alacak Reeskontu (-) 9585000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
E. Stoklar -200703000
1. İlk Madde ve Malzeme 0
2. Yarı Mamüller 0
3. Ara Mamüller 14257000
4. Mamüller 0
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 0
II. DURAN VARLIKLAR 0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 25000
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 223000
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 51142000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2926000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 10438000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 60823000
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 60823000
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 88839000
C. Finansal Duran Varlıklar 1684123000
1. Bağlı Menkul Kıymetler 0
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 903208000
3. İştirakler 0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 232192000
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 0
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 8054000
D. Maddi Duran Varlıklar 0
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0
3. Binalar 0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 0
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 93329000
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 323000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 99000
5. Verilen Avanslar 25801000
F. Diğer Duran Varlıklar 0
A K T İ F T O P L A M I 0
I. KISA VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 343538000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 50000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 41047000
5. Diğer Finansal Borçlar 113000
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39917000
1. Ortaklara Borçlar 112111000
2. İştiraklere Borçlar 13648000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ödenecek Giderler 98463000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 113154000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 40003000
8. Borç Reeskontu (-) 73151000
D. Alınan Sipariş Avansları 1172000
E. Borç ve Gider Karşılıkları 1744946000
1. Vergi Karşılıkları 22559000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 0
2. Çıkarılmış Tahviller 0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0
4. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 22559000
5. Borç Reeskontu (-) 79415000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 143942000
1. Ortaklara Borçlar 2233000
2. İştiraklere Borçlar -75875000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -1985000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -257000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0
6. Borç Reeskontu (-) -35291000
D. Alınan Sipariş Avansları -20477000
E. Borç ve Gider Karşılıkları 20236000
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 19000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 0
A. Sermaye 0
B. Sermaye Taahhütleri (-) 0
C. Emisyon Primi 0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0
E. Yedekler 0
1. Yasal Yedekler 189079000
2. Statü Yedekleri 11381000
3. Özel Yedekler 0
4. Olağanüstü Yedek 0
5. Maliyet Artış Fonu 0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı 0
G. Dönem Zararı (-) 0
7. Geçmiş Yıl Karı 0
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
1. ........... Yılı Zararı -109537000
2. ........... Yılı Zararı 0
P A S İ F T O P L A M I 0
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 0
1. Satıştan İadeler (-) 0
2. Satış İskontoları (-) 0
3. Diğer İndirimler (-) 0
C. Net Satışlar 0
D. Satışların Maliyeti (-) -106725000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -2812000
E. Faaliyet Giderleri (-) 108294000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 0
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 108294000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -34949000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -15164000
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -20807000
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 1022000
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 73345000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 73345000
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"