Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

SABANCI HOLDING
2020-4
I. DÖNEN VARLIKLAR 269491344000
A. Hazır Değerler 19828118000
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 0
B. Menkul Kıymetler 35799568000
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 8463520000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 0
4. Diğer Menkul Kıymetler 0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1845555000
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminat. 0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 150108617000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4497536000
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
E. Stoklar 3761354000
1. İlk Madde ve Malzeme 0
2. Yarı Mamüller 0
3. Ara Mamüller 0
4. Mamüller 0
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 2320480000
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 269229118000
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 262226000
II. DURAN VARLIKLAR 231767030000
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 566000
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 116970690000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3869631000
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
C. Finansal Duran Varlıklar 73524030000
1. Bağlı Menkul Kıymetler 8298372000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 0
3. İştirakler 14455362000
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 235062000
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0
D. Maddi Duran Varlıklar 7959621000
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0
3. Binalar 0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 0
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3875970000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1600690000
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 719275000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 0
5. Verilen Avanslar 0
F. Diğer Duran Varlıklar 126874000
A K T İ F T O P L A M I 501258374000
I. KISA VADELİ BORÇLAR 351320596000
A. Finansal Borçlar 34101078000
1. Banka Kredileri 0
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0
5. Diğer Finansal Borçlar 5795534000
B. Ticari Borçlar 5023674000
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 9088626000
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 292375186000
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 0
2. İştiraklere Borçlar 0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1171845000
4. Ödenecek Giderler 0
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 522275000
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 0
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2341927000
8. Borç Reeskontu (-) 351316569000
D. Alınan Sipariş Avansları 4027000
E. Borç ve Gider Karşılıkları 0
1. Vergi Karşılıkları 0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 73154884000
A. Finansal Borçlar 40094326000
1. Banka Kredileri 0
2. Çıkarılmış Tahviller 0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0
4. Diğer Finansal Borçlar 9108320000
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 4431151000
5. Borç Reeskontu (-) 18066046000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 0
2. İştiraklere Borçlar 0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 704926000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 318277000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 52924000
6. Borç Reeskontu (-) 0
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 76782894000
A. Sermaye 37996499000
B. Sermaye Taahhütleri (-) 2040404000
C. Emisyon Primi 0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3426761000
E. Yedekler 0
1. Yasal Yedekler 0
2. Statü Yedekleri 0
3. Özel Yedekler 0
4. Olağanüstü Yedek 0
5. Maliyet Artış Fonu -2875021000
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı 2684551000
G. Dönem Zararı (-) 0
7. Geçmiş Yıl Karı 1223543000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
1. ........... Yılı Zararı 0
2. ........... Yılı Zararı 38786395000
P A S İ F T O P L A M I 501258374000
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 21529210000
1. Satıştan İadeler (-) -17005423000
2. Satış İskontoları (-) 4523787000
3. Diğer İndirimler (-) 37824578000
C. Net Satışlar 0
D. Satışların Maliyeti (-) 0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 21656431000
E. Faaliyet Giderleri (-) -2406697000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8947977000
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -27375000
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -11382049000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10274382000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 0
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11176901000
FAALİYET KARI (ZARARI) -2270539000
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8906362000
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8899253000
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:11:41