Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

T. Halk Bankası Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19533690
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 128379
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16964
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 3674
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2226817
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 10625135
5.1 Hisse Senetleri 10566742
5.2 Diğer Menkul Değerler 0
VI. KREDİLER 88921150
6.1 Kısa Vadeli 88374112
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 2425180
6.4 Özel Karşılıklar (-) 1878142
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 19174437
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19174437
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 92553
9.1 Mali İştirakler 86234
9.2 Mali Olmayan İştirakler 6319
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2261624
10.1 Mali Ortaklıklar 2231020
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 30604
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1063722
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 45681
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 45681
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1431191
AKTİF TOPLAMI 145523661
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 100159056
1.1 Bankalararası Mevduat 808284
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 5333813
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5333813
III. ALINAN KREDİLER 13989077
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4097010
4.1 Bonolar 882392
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 3214618
V. FONLAR 1470476
VI. MUHTELİF BORÇLAR 1646906
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1847690
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 1166
10.1 Finansal Kiralama Borçları 1446
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 280
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 1987314
12.1 Genel Karşılıklar 1164052
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 565156
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 258106
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 14527415
15.1 Ödenmiş Sermaye 1250000
15.2 Sermaye Yedekleri 1892179
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 662959
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1220451
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 8104012
15.3.1 Yasal Yedekler 1048602
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 6993085
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 62325
15.4 Kâr veya Zarar 3281224
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2750843
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 530381
PASİF TOPLAMI 145523661
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2733795
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2017126
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 100
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3313
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 711973
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 328
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 221901
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 489744
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1283
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1572017
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1315074
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 108456
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 66543
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 59537
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 22407
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1161778
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 221801
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 307092
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 42916
4.1.3 Diğer 264176
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 85291
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 17
4.2.3 Diğer 85274
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 99311
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -79961
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2096
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 45519
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 123847
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1526776
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 193968
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 689237
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 643571
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 643571
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 113190
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 530381
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"