Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Garantı Bankası Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 21858492
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 21967572
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1814095
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2054502
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 128970
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 351564
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.2 Hisse Senetleri 67714
2.3 Diğer Menkul Değerler 28473
2.3 Diğer Menkul Değerler 57456
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 9778261
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 11874955
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 126901
IV. PARA PİYASALARI 152534
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 126901
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 25633
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20996956
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 23932252
5.1 Hisse Senetleri 19092098
5.1 Hisse Senetleri 19365093
5.2 Diğer Menkul Değerler 1813089
5.2 Diğer Menkul Değerler 4475388
VI. KREDİLER 121171585
VI. KREDİLER 132004380
6.1 Kısa Vadeli 120663432
6.1 Kısa Vadeli 131051815
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 2679063
6.3 Takipteki Krediler 3767381
6.4 Özel Karşılıklar (-) 2170910
6.4 Özel Karşılıklar (-) 2814816
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1707561
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 17559545
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 17770438
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16303032
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16303130
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 1256415
8.2 Diğer Menkul Değerler 1467406
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36698
IX. İŞTİRAKLER (Net) 37261
9.1 Mali İştirakler 33032
9.1 Mali İştirakler 33329
9.2 Mali Olmayan İştirakler 3666
9.2 Mali Olmayan İştirakler 3932
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 115771
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3247709
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 3143624
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104085
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 115771
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3853757
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4422010
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 568253
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1207109
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1416647
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 176044
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 230610
17.1 Şerefiye 0
17.1 Şerefiye 6388
17.2 Diğer 176044
17.2 Diğer 224222
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 2666632
XVIII. DİĞER AKTİFLER 7584657
AKTİF TOPLAMI 201688964
AKTİF TOPLAMI 225398523
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 109794483
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 121834552
1.1 Bankalararası Mevduat 600912
1.1 Bankalararası Mevduat 1200108
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 15159007
II. PARA PİYASALARI 15869719
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15159007
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15869719
III. ALINAN KREDİLER 29052385
III. ALINAN KREDİLER 33464994
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10551397
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11145971
4.1 Bonolar 1771039
4.1 Bonolar 2240727
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 8780358
4.3 Tahviller 8905244
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 5567660
VI. MUHTELİF BORÇLAR 10311052
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2561516
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2668095
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 489
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 513
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 24
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 3225627
XII. KARŞILIKLAR 3564190
12.1 Genel Karşılıklar 2092110
12.1 Genel Karşılıklar 2121551
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 453898
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 488292
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 235856
12.5 Diğer Karşılıklar 679619
12.5 Diğer Karşılıklar 718491
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 145780
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 23409911
XV. ÖZKAYNAKLAR 23885949
15.1 Ödenmiş Sermaye 4200000
15.2 Sermaye Yedekleri 229469
15.2 Sermaye Yedekleri 1913016
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11880
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -543757
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 938570
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 174304
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 770673
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 770992
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 13531005
15.3 Kâr Yedekleri 15017330
15.3.1 Yasal Yedekler 1110126
15.3.1 Yasal Yedekler 1153903
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12312753
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13446598
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 108126
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 416829
15.4 Kâr veya Zarar 3765890
15.4 Kâr veya Zarar 4268396
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3005560
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3379987
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 760330
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 201688964
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 888409
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3571150
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2571897
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 170754
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 225398523
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3931173
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2747985
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 45018
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 592
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1483
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 60369
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 921906
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 9335
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 508532
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1604
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 404039
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 30846
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 959833
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10540
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2053934
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 545318
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1345988
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 403975
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 76250
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 2185714
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1399975
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 195628
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 342404
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 199524
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 406724
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 165301
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 4613
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1517216
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 730269
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 174897
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 890341
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 4594
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 58296
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1745459
4.1.3 Diğer 742269
4.1.3 Diğer 832045
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 160072
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 910066
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 196
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 65266
4.2.3 Diğer 159876
4.2.3 Diğer 844800
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 167797
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 351
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 145707
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 167446
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 69
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 13018
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 248036
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 130410
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 171909
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 39767
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2523602
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 251020
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 417738
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 1102148
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 250823
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1003716
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 2910529
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 472577
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1003716
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1260098
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 243386
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1177854
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1177854
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 281496
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 760330
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"