Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Akbank Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 20635397
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 20635420
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1273262
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1373035
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5289
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10480
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.2 Hisse Senetleri 2373
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 41718
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4492814
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4839735
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 1000328
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1000328
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 35962238
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 37018759
5.1 Hisse Senetleri 33561049
5.2 Diğer Menkul Değerler 2390032
5.2 Diğer Menkul Değerler 3446389
VI. KREDİLER 110771755
VI. KREDİLER 118369230
6.1 Kısa Vadeli 110771755
6.1 Kısa Vadeli 118369230
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 1796317
6.4 Özel Karşılıklar (-) 1796317
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10478919
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10483596
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10483596
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 3923
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 3923
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 938624
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 938624
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3297740
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3840254
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 542514
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 830627
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 834138
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 171952
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 173513
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 171952
17.2 Diğer 173513
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1219820
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1408882
AKTİF TOPLAMI 188546901
AKTİF TOPLAMI 200235718
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 102896068
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 110129606
1.1 Bankalararası Mevduat 3994239
1.1 Bankalararası Mevduat 4299352
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 27494281
II. PARA PİYASALARI 28150566
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 6002
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 27494281
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 28144564
III. ALINAN KREDİLER 18180577
III. ALINAN KREDİLER 19997116
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9018493
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9749794
4.1 Bonolar 2062878
4.1 Bonolar 2062888
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 6955605
4.3 Tahviller 7686916
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 3202171
VI. MUHTELİF BORÇLAR 3446540
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2007847
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2124372
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 84827
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 108139
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 23312
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 2328182
XII. KARŞILIKLAR 2345692
12.1 Genel Karşılıklar 1770457
12.1 Genel Karşılıklar 1771224
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 111930
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 114726
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 445028
12.5 Diğer Karşılıklar 460509
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 21708202
XV. ÖZKAYNAKLAR 22537499
15.1 Ödenmiş Sermaye 4000000
15.2 Sermaye Yedekleri 1712159
15.2 Sermaye Yedekleri 1881589
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1700000
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -1174448
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -1169070
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 47106
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1405892
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 15175150
15.3 Kâr Yedekleri 15863545
15.3.1 Yasal Yedekler 1245067
15.3.1 Yasal Yedekler 1290421
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13823484
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 14115843
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 106599
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 457281
15.4 Kâr veya Zarar 651463
15.4 Kâr veya Zarar 961701
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 0
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 300742
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 651463
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 188546901
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 660959
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3367308
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2396110
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 94
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 200235718
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3510907
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2459169
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1873
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3517
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8466
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 957647
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 129
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 779518
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10311
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 178000
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 8161
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 967932
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2014
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1695468
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 787918
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1227289
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 178000
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 8723
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 1774324
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1260098
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 252415
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 76561
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 270036
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 97506
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 130601
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 8602
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1671840
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 509954
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 140735
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 590660
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 5949
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 38249
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1736583
4.1.3 Diğer 524470
4.1.3 Diğer 552411
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 80706
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 605752
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 98
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 38298
4.2.3 Diğer 80608
4.2.3 Diğer 567454
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 27402
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 81282
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 646
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -233665
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 80636
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -26913
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1231
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 538689
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -230701
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 196507
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -27176
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2172038
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 485157
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 532051
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 863109
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 195300
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 823772
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 2226883
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 492885
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 823772
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 884688
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 172309
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 849310
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 849310
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 188350
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 651463
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"