Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Is Fın.kır. Bilanço

2020-1
I. DÖNEN VARLIKLAR 270685000
A. Hazır Değerler 301000
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 0
B. Menkul Kıymetler 0
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2938809000
4. Diğer Menkul Kıymetler 880624000
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 2058185000
3. Verilen Depozito ve Teminat. 0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 5300629000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 6039441000
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
E. Stoklar -738812000
1. İlk Madde ve Malzeme 0
2. Yarı Mamüller 0
3. Ara Mamüller 560950000
4. Mamüller -521018000
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 0
II. DURAN VARLIKLAR 0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 14118000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5352000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 49618000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 229155000
C. Finansal Duran Varlıklar 8928905000
1. Bağlı Menkul Kıymetler 1989000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 6993198000
3. İştirakler 0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 2398000
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 0
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 385802000
D. Maddi Duran Varlıklar 0
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0
3. Binalar 0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 0
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 0
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 17163000
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9286000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 7877000
5. Verilen Avanslar 0
F. Diğer Duran Varlıklar 0
A K T İ F T O P L A M I 0
I. KISA VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 1292891000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 695303000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1938000
5. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1938000
1. Ortaklara Borçlar 455357000
2. İştiraklere Borçlar 56130000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ödenecek Giderler 399227000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 25893000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 479000
8. Borç Reeskontu (-) 25414000
D. Alınan Sipariş Avansları 65095000
E. Borç ve Gider Karşılıkları 8930894000
1. Vergi Karşılıkları 202690000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 82172000
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 79798000
A. Finansal Borçlar 21244000
1. Banka Kredileri 58554000
2. Çıkarılmış Tahviller 2374000
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1121000
4. Diğer Finansal Borçlar 1253000
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 120518000
5. Borç Reeskontu (-) 120358000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 160000
1. Ortaklara Borçlar 0
2. İştiraklere Borçlar -23740000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -15568000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -700000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0
6. Borç Reeskontu (-) -7472000
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 105202000
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 115000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 0
A. Sermaye 0
B. Sermaye Taahhütleri (-) 0
C. Emisyon Primi 0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6812000
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 4000
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 17654000
E. Yedekler 0
1. Yasal Yedekler 59250000
2. Statü Yedekleri 21367000
3. Özel Yedekler 0
4. Olağanüstü Yedek 0
5. Maliyet Artış Fonu 0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı 0
G. Dönem Zararı (-) 0
7. Geçmiş Yıl Karı 0
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
1. ........... Yılı Zararı -47824000
2. ........... Yılı Zararı 0
P A S İ F T O P L A M I 0
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 0
1. Satıştan İadeler (-) 0
2. Satış İskontoları (-) 0
3. Diğer İndirimler (-) 0
C. Net Satışlar -46330000
D. Satışların Maliyeti (-) 0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -1494000
E. Faaliyet Giderleri (-) 38195000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 0
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 38195000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -12372000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -28919000
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 16547000
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 25823000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 25823000
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"