Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Is Bankası (b) Bilanço

2023-2
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 317998497
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 321815178
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 0
3.1 Bankalar 43733031
3.1 Bankalar 63411408
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
IV. PARA PİYASALARI 1685534
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 989693
5.1 Hisse Senetleri 7405056
5.2 Diğer Menkul Değerler 4969914
5.2 Diğer Menkul Değerler 16265881
VI. KREDİLER 967370050
VI. KREDİLER 1101045695
6.1 Kısa Vadeli 0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 15493296
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 125866991
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 142838179
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 12640137
8.2 Diğer Menkul Değerler 13343205
IX. İŞTİRAKLER (Net) 39213
IX. İŞTİRAKLER (Net) 423659
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 50960916
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 100155186
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 49703291
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 50451895
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 50960916
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 23825
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 19535311
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 26761859
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4412019
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5071718
17.1 Şerefiye 0
17.1 Şerefiye 27994
17.2 Diğer 4412019
17.2 Diğer 5043724
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 114554026
XVIII. DİĞER AKTİFLER 260101960
AKTİF TOPLAMI 1945933324
AKTİF TOPLAMI 2329647256
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1265442451
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1294457248
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 88256658
II. PARA PİYASALARI 108164912
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 89391570
III. ALINAN KREDİLER 196107721
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 50036425
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 71748929
4.1 Bonolar 6785546
4.1 Bonolar 8591143
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 43250879
4.3 Tahviller 63157786
V. FONLAR 0
V. FONLAR 728332
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 2130984
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 3068424
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 28730610
XII. KARŞILIKLAR 80227415
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5071704
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5593996
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 50171299
12.5 Diğer Karşılıklar 23658906
12.5 Diğer Karşılıklar 24462120
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 45773915
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 208451397
XV. ÖZKAYNAKLAR 233387097
15.1 Ödenmiş Sermaye 10000000
15.2 Sermaye Yedekleri 1237000
15.2 Sermaye Yedekleri 1265350
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10947
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 138551
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1098449
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1155880
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 111064055
15.3 Kâr Yedekleri 111231731
15.3.1 Yasal Yedekler 10567141
15.3.1 Yasal Yedekler 11787758
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.2 Statü Yedekleri 398538
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 98877759
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 100664590
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 0
15.4 Kâr veya Zarar 31783922
15.4 Kâr veya Zarar 31980931
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 286198
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 415596
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31497724
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 1945933324
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 31565335
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 82598671
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 55788406
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 25140745
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2329647256
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 95865034
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 61678548
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 263305
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 315355
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 263332
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1113543
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 26197499
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 240189
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 34106
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 29529738
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -47441515
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -32353530
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1721080
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -52404588
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -32164506
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -3381264
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2712927
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -4382100
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -5643509
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2780537
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -5929086
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 35157156
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 13621843
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -4071567
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 16551424
4.1.1 Nakdi Kredilerden -5958014
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1485059
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 43460446
4.1.3 Diğer 12479997
4.1.3 Diğer 15066365
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2929581
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 18054794
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -752
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1564918
4.2.3 Diğer -2928829
4.2.3 Diğer 16489876
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -5574797
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1794
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -53976
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -5520821
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 8441567
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 319074
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1448013
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3708715
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 9103498
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 25581385
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 0
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6301423
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 3472578
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -21669009
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 23360927
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 29542313
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 13566199
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -43695944
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 36927126
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -5429402
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 42011255
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 4674443
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 46685698
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -8584544
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 31497724
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"