Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can: "Devletin En Önemli Görevi Toplumsal Adaleti Tesis Etmektir"

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can: "Devletin En Önemli Görevi Toplumsal Adaleti Tesis Etmektir"

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can, Hukuk Devletinin En Önemli Görevlerinden Birinin Toplumsal Adaleti Tesis Etmek Olduğunu Kaydetti.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can:

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can, hukuk devletinin en önemli görevlerinden birinin toplumsal adaleti tesis etmek olduğunu kaydetti.

Bursa ıÜüAdalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı yıl sonu değerlendirme toplantısı Bursa Uludağ'da başladı. Bu gün başlayan Uludağ toplantısına başta Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can olmak üzere Başkan Yardımcısı Selahattin Atalay, Anayasa Mahkemesi Üyesi Cafer Şat, Adalet Bakanlığı Persone Genel Müdürü Birol Erdem, Adalet Bakanlığı İç Denetim Başkanı Yaşar Şimşek, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 186 adalet başmüfettişi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can, hukuk devletinin en önemli görevlerinden birinin toplumsal adaleti temsil etmek olduğunun altını çizdi. Adaletin tarafsızca bütün bireylere eşit olarak dağıtılmasında, yani toplumsal adaletin gerçekleşmesinin en başında bağımsız ve tarafsız yargı organlarının geldiğine dikkat çeken Başkan Ahmet Can, bağımsız bir yargının hukuka bağlı tarafsız bir adalet için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Başkan Ahmet Can, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının katkıları ile düzenlenen toplantıda 'Yargı yetkisi ve hakimin takdir hakkı' konulu konuşmasında, kuruluşun bir yıllık faaliyetini değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti. Hukuki problemlerin artarak çeşitlendiği çağda yargı ve yargı mensuplarına büyük görevler düştüğünün altını çizen Başkan Can, "Millet adına verdikleri hükümlerle adaleti sağlamakla yetkili ve görevli olan hakimlerin ve savcıların bazı niteliklere sahip olması istenir ve beklenir. Bu niteliklerin tespitinde ise en önemli rol hiç kuşkusuz denetim yetkisini haiz adalet müfettişlerine düşmektedir." dedi.

ıÜüAdalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yıl içinde yaptıkları denetimler hakkında da örnekler sunan Başkan Ahmet Can, şöyle devam etti: "Kuruluşumuzca 2007 yılında 841 birim denetlenmiş olup, 2008 yılında ise planlanan 925 birimden 16 Aralık 2008 tarihi itibari ile 906 adedinin teftişi bitirilerek, kalan 19 birimin teftişinin ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 2007 yılında 155 inceleme ve soruşturma yapılmış, bunlardan 78 adedinde 'soruşturmaya geçilmesine yer olmadığı, 31 adedinde disiplin cezası, 21 inde disiplin cezası ve kovuşturma yapılmasına, 12 tanesinde yer değiştirme cezası, 7 adedinde hem yer değiştirme, hem de kovuşturma yapılması, 5 tanesinde meslekten ihraç, 1 tanesinde ise devlet memurluğundan çıkarma' cezası talep edildi."

Başkan Ahmet Can, ayrıca 2008 yılında Bakanlık Makamınca intikal ettirilen ve denetim sırasında resen el konulan 159 adet inceleme ve soruşturma evrakından bu gün itibari ile 127 adedinin neticelendirilerek merciine tevdi edildiğini ve 32 adedinin ise halen devam ettiğini vurguladı. 2009 yılında adli ve idari yargı ünitelerini ile Adalet Bakanlığı'na bağlı diğer ünitelerden oluşan 910 denetim birimini teftişinin planlandığı bilgisini veren Başkan Ahmet Can, "2007 yılında denetim inceleme ve soruşturmalar neticesinde 32 milyon 818 bin 943 YTL, 2008 yılı 24 Kasım tarihi itibari ile de 23 milyon 134 bin 236 YTL zimmet, noksan harç, damga vergisi, cezaevi yapı harcı ve KDV noksanlığı tespit edilmiş, ikmali için geregi yaptırılarak, ilgili mercilere ihbarda bulunulmuş ya da hazineye gelir kaydedilmesi sağlanmıştır." dedi.

Teftiş kurulu olarak Avrupa'da bazı gezi ve incelemelerde bulunduklarını anımsatan Başkan Ahmet Can, bir iradenin rasyonel çalışması ve kendinden beklenen performansı sergileyebilmesi için denetimin şart olduğunu söyledi. Bu bağlamda hakim ve savcıların da yargı bağımsızlığı ve hakimin teminatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapıcı bir denetime tabi tutulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Can, bunun da onların iyi yetişmeleri, hataların tekrarlanmaması, mevzuatın takip edilmesi ve yargı sisteminin daha iyi işlemesine imkan vereceğinin altını çizdi.

Hakimlerin denetimi ile hakime müdahale arasında bulunması gereken hassas dengenin biri lehine bozulmasının önlenmesi gerektiğinin üzerinde duran Başkan Ahmet Can, sözlerini "İşte bu toplantıda yaşanan ve olması gereken hukku açısından 'yargı yetkisi ve hakimin takdir hakkı' konusu ele alınacaktır. Elde edilecek sonuçların kurulumuzun gelecek yıllarda ki faaliyetlerine rehber olması yanın da doktrinde de yerini alcaktır." şeklinde sürdürdü.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Can, yaptığı açılış konuşmasını şöyle noktaladı: "Hukuk devletinin başlıca görevlerinden olan toplumsal adaleti gerçekleştirmekte sadece bağımsız yargının olduğu yerde mevcudiyetini kazanır. Bakanlığımızın taşradaki gören gözü, duyan kulağı konumunda olan Teftiş Kurulumuz, adil, güvenilir ve bağımsız bir yargı gücünün oluşmasına yaptığı katkıyı daha önce olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacaktır."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er ise yararlı olacağını umdukları toplantıya Bursa'da ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Ardından Adalet Müfettişi Burhan Yaz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı daha sonra çeşitli konuşmalar ve sunumlarla devam etti. (CİHAN)