Haberler

Ulaştırma Bakanı, Orta Koridor'un Ticaret ve Lojistik Potansiyelini Artırmak İçin Çalışmaları Planladıklarını Belirtti

Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya'dan ve Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sağlamak için Marmaray'dan sonra Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Demiryolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya'dan ve Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sorunsuz şekilde sağlamak için Marmaray'dan sonra Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Demiryolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası tarafından düzenlenen Orta Koridor'un Ticaret ve Lojistik Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi Etkinliği'ne videokonferans yöntemi ile katıldı. Doğu ile batı arasındaki önemli bir kara ve su köprüsü olarak hizmet veren Orta Koridor'un Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri, hatta Orta Doğu ülkeleri için de eşsiz bir ekonomik büyüme vaadi taşıdığının altını çizen Uraloğlu, "Bugün üzerinde konuştuğumuz Dünya Bankası çalışması, stratejik politikalar, hedefli yatırımlar ve iş birliği çabalarının Orta Koridor'da ticaret hacmini üçe katlama ve taşıma sürelerini 2030'a kadar yarıya indirme gücünü vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Orta Koridor potansiyelini gerçekleştirmek için kararlı eylemler şart"

Orta Koridor'da ticaret ve lojistik potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmek için kararlı eylemlerin şart olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın atılması gereken adımları önceliklendirmeye ışık tutacak nitelikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin demiryolu altyapısının halihazırdaki talebi karşılamakta yeterli olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars hattından gelen yükün Edirne'ye kadar sevkiyatında herhangi bir kapasite problemi ile bugüne kadar karşılaşmadık. Ulusal taşıyıcımız TCDD Taşımacılık, Kars'ta çeken ve çekilen araçların doğudan gelecek yük akışını karşılayacak şekilde daima hazır olmalarını sağlamaktadır. Değerlendirmenin aksine Kars'ın batısında altyapı ve araç arzının altında bir yük akışı olduğunu yeri gelmişken belirtmek isterim" dedi.

"Orta Koridor'un kapasitesini arttıracak ve darboğazları ortadan kaldıracak önlemleri ele alıyoruz"

Orta Koridor paydaşlarının bir araya gelerek pürüzleri gidermenin yoluna bakmaları ve çözümleri önceliklendirmeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, "Bu anlayışla Orta koridor ülkeleriyle sıkça bir araya geliyor, üçlü mekanizmalar çerçevesinde koridorun kapasitesini arttıracak ve darboğazları ortadan kaldıracak önlemleri ele alıyoruz. Azerbaycan-Kazakistan veya Azerbaycan-Gürcistan ile kurduğumuz mekanizmalar buna birer örnektir. Diğer taraftan bu ülkelerle çeşitli uluslararası örgüt çatısı altında bir araya geliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, TRACECA, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde taşımaların, gümrük işlemlerinin, lojistik duraklardan geçişin kolaylaştırılmasına yönelik uyumlaştırma yöntemleri arıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ortak anlayışa vararak engelleri kaldırmak mümkün olacaktır"

Koridor boyunca yakından koordinasyonu sağlayacak yeterli platformun halihazırda mevcut olduğunu söyleyen Uraloğlu, ortak anlayışa vararak engelleri kaldırmanın hızlıca mümkün olacağını ifade etti. Usul ve işlemlerin kolaylaştırılması noktasında transit yükün olabildiğince engellere takılmaksızın hedefine ulaşması için idari birtakım prosedürleri geride bırakmanın gerekliliği konusunda ortak anlayışa varılması gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, doğu-batı yük potansiyeli demiryolu kapasitesinin çok üzerindeyken demiryolunun da tamamlayıcı niteliğindeki karayolu için kotaların liberalleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Orta Koridor'un bölge ülkeleri için önemli bir ticari ve ekonomik potansiyele sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, koridorun Asya ve Avrupa arasında stratejik bir bağlantı sağlayarak ticaretin artmasına, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye olarak Orta Koridor'un geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusundaki kararlılığı sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin ve iş birliğinin artması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

"Demiryolu yük taşıma payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Raporda 2021 yılına kıyasla 2030 yılına gelindiğinde Türkiye üzerinden konteyner yüküne olan talebin artacağının öngörüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Bunun oldukça yerinde bir tespit olduğunu ve 2053 vizyonumuzla örtüştüğünü düşünüyorum. Ulaştırma alanında 2053 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yatırımlarımızın önemli bir kısmını demiryolu sektöründe yapmayı planlıyoruz. Demiryolu üzerinden yük taşıma payını 2053'e kadar yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla karayolundan demiryoluna yükün kaymasını sağlamış olacağız. Orta Koridor'da yükün konteyner olarak taşınması için gereken ilave kapasiteyi de sağlamış olacağız" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile demiryolu bağlantısı

2053 vizyonu doğrultusunda Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete daha fazla ulaşım altyapısı sağlamayı ve ulaştırma bağlantısallığını artırmayı hedeflediklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Gerek Asya'dan, gerekse Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sorunsuz bir şekilde sağlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında Marmaray'dan sonra ikinci demiryolu bağlantısını tesis ediyoruz. Bu kapsamda Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Demiryolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Buna ilave olarak şu anda inşa edilmekte olan Halkalı-Kapıkule Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi tamamlandığında İstanbul ile Türkiye-Bulgaristan sınırı arasında yüksek hızlı tren işletmeciliğine başlanacaktır. Böylece bölgeler arasında kesintisiz ticarete daha yüksek kapasite ve hız ile katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Divriği-Kars Demiryolu Rehabilitasyon Projesi hayata geçiyor

Ayrıca Bulgaristan ile artan demiryolu potansiyelini de dikkate alarak ikinci bir demiryolu geçiş noktası kurulması konusunda Mutabakat Zaptı imzaladıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, ikinci demiryolu hattı ile doğu-batı yönlü yük taşıma kapasitesinin artacağını, bunun Orta Koridor'un demiryolu potansiyeline de önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade etti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun devamı olan Divriği-Kars Demiryolu Rehabilitasyon Projesi ile mevcut demiryolu altyapısını modernize ederek doğu-batı bağlantılarını güçlendireceklerini, ayrıca kapasite artışı da sağlayacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Diğer taraftan açık denizlere erişimi olmayan Orta Asya ülkelerinin kendi aralarındaki yük akış artışının yanı sıra, küresel ticarete erişim noktaları çeşitlendirilmiş olmaktadır. Ülkemizin doğusunda yeni bir bağlantı olarak Zengezur Koridoru'nu ulusal ağımıza bağlamak için yeni bir demiryolu inşa edeceğiz. Bu bağlantı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile birlikte Orta Koridor'u tamamlayacak bir hat niteliğinde olacaktır" dedi.

Kalkınma Yolu ile yeni hat

Uraloğlu, sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey-güney aksında da planlamaların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi büyük önem taşıyor. Bu yeni güzergah, bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya'ya erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacak. Kalkınma Yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergah Irak tarafında yaklaşık bin 200 kilometrelik hem çift hat demiryolu hem de otoyol yapımını içeriyor. Türkiye tarafında ise ulusal demiryolu ve karayolu ağımıza yaklaşık 130 kilometrelik demiryolu ve 300 kilometrelik otoyol ile bağlamak için gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Kalkınma Yolu, Orta Doğu ülkeleri ile Orta Koridor ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlara erişimi destekleyici ve tamamlayıcı bir girişim olması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Görüleceği üzere artması beklenen yük hacmine göre gerekli kapasite artışlarımızı planlıyor ve çalışmalarına başlıyoruz. Türkiye olarak bölgesel planlamalara ve düzenlemelere çok önem veriyoruz. Ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların etkin kullanımı için bölgesel iş birliklerine ihtiyaç var." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Havalimanı Yavuz Sultan Selim Basra Körfezi Dünya Bankası Orta Doğu Orta Asya Marmaray İstanbul Türkiye Selim Basra Gebze Ulaşım Politika Ekonomi Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250 31 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 31 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! #128220 Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 31 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Sakaryaspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (HD) 30 Mayıs Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 30-31 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 30-31 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title