Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Kitap Haline Getirildi

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Kitap Haline Getirildi

Gümüşhane Valisi Mayda: "Gümüşhane tarihi önemi, doğal güzellikleri ve sahip olduğu kültürel eserlerle Anadolu'nun şirin bir ili olmasının yanında Türk kültürüne kattığı düşünce, sanat ve fikir adamları bakımından da ülkenin zengin bir ilidir"

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Kitap Haline Getirildi

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, Gümüşhane'nin tarihi önemi, doğal güzellikleri ve sahip olduğu kültürel eserlerle Anadolu'nun şirin bir ili olmasının yanında Türk kültürüne kattığı düşünce, sanat ve fikir adamları bakımından da Türkiye'nin zengin bir ili olduğunu bildirdi.

Mayda, yaptığı yazılı açıklamada, 3-5 Ekim 2013'te Valilik ve Gümüşhane Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 1. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu bildirilerinin, Valilikçe bin184 sayfadan oluşan 3 cilt kitap haline getirildiğini belirtti.

Hüseyin Gümüşhanevi'den Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye uzayan süreçte dini ilimlerde, Vasfi Mahir Kocatürk'ten Hüseyin Nihal Atsız'a uzayan süreçte edebiyat ve tarih araştırmalarında, Reis'ül Hattatin Kamil Akdik'ten ressam Şeref Akdik'e uzayan süreçte güzel sanatlarda, Dilaver Cebeci'den Aşık Zevraki'ye uzayan süreçte söz sanatlarında nice büyük üstadı yetiştiren Gümüşhane'nin değerlerini tanımaya ve tanıtmaya gayret sarf etmek gibi bir yükümlülüğü olduğunu ifade eden Mayda, şunları kaydetti:

"Gümüşhane tarihi önemi, doğal güzellikleri ve sahip olduğu kültürel eserlerle Anadolu'nun şirin bir ili olmasının yanında Türk kültürüne kattığı düşünce, sanat ve fikir adamları bakımından da ülkenin zengin bir ilidir. Bizler bu sorumluluktan hareketle, ülkemizde ve dünya çapında tanınan, dini ve kültürel anlamda büyük hizmetleri olan, 19. yüzyılın büyük İslam mütefekkiri ve kanaat önderlerinden Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin tanınması, tanıtılması noktasında yapılan çalışmalara katkı sağlayan Gümüşhane Üniversitemize, bildiri sunan değerli akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." - Gümüşhane