Yök, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak ile Güç Birliği Yapacak

Yök, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak ile Güç Birliği Yapacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Çerçeve protokol kapsamında üniversitelerin, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitülerle araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere iş birliği yapacağız." dedi.

Yök, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tübitak ile Güç Birliği Yapacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Çerçeve protokol kapsamında üniversitelerin, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitülerle araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere iş birliği yapacağız." dedi.

Prof. Dr. Saraç, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Yükseköğretimin dinamik bir süreç olduğunu, bu hareketliliğe ayak uydurmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, bunun için sürekli yeni ve yenilikçi girişimler içinde olduklarını söyledi.

"Yeni YÖK" olarak "açık erişim" ve "açık bilim" konusunda da çalışmaları başlattıklarını, üniversitelerde üretilen nitelikli bilgi birikimlerinin kazanımlara dönüştürülmesi için yürüttükleri çalışmalara yenilikçi bir yaklaşımla her geçen gün yenisini eklemeyi ilke edindiklerini anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolünü de tam da bu amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bahse konu çerçeve protokol kapsamında üniversitelerin, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere iş birliği yapacağız. Sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayiyle iş birliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdamlarının teşvik edilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Öte yandan, üniversitelerin giderek artan şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz. İmzalayacağımız çerçeve protokolüyle 'Yeni YÖK' olarak bu bilinçle başlattığımız üniversitelerde 'misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi' kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı, ilgili kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışacağız."

"TÜBİTAK ile daha yakın çalışma kararındayız"

Üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik boyutlarındaki performanslarının ölçülmesi ve izlenmesi hususlarında ortak çalışmalara imza atacaklarına işaret eden Saraç, "Ayrıca bu çerçeve protokol kapsamında, yurt içi ve yurt dışı doktora, burs ve araştırma programlarının desteklenmesi ve izlenmesi süreçlerini iş birliği içerisinde yürütmeyi arzu ediyoruz. Ek olarak YÖK olarak belirleyeceğimiz üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen projelerde yer alması konusu da yine önümüzdeki bir başlık ve bunu da gerçekleştirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bahsettiği son iki konuda iş birliği adımlarını somutlaştırmak için TÜBİTAK ile bugün iki farklı protokol daha imzalayacaklarını vurgulayan Saraç, "İmzalayacağımız bu iki protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği adımlarımızı somutlaştırma hususundaki niyetimizi ve gayretimizi net şekilde ortaya koyan girişimlerimizdir. Doktora öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanları hususunda TÜBİTAK ile daha yakın çalışma kararındayız. Bu amaçla, imzalanacak protokollerin ilkinde tümüyle bu konuya odaklanıldı." ifadelerini kullandı.

"Doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine öncelik vereceğiz"

YÖK tarafından yürütülen YÖK-100/2000 ve YÖK-YUDAB Programları ile TÜBİTAK'ın ilgili destek programları kapsamında doktora öğrencilerinin desteklenmesi ve izlenmesi süreçlerini iş birliği içerisinde yürüteceklerini belirten Prof. Dr. Saraç, şöyle devam etti:

"Bu programlarda akıllı uzmanlaşmaya ve tematik alan kavramlarına azami değer veriyoruz. Bu bağlamda, protokol kapsamında, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine öncelik vereceğiz. YÖK-100/2000 ve YÖK-YUDAB öğrencileri arasından alan bazlı seçilen öğrencilerin aldığı burs miktarı da neticede artmış olacak. Doktora öğrencilerinin seçimi, bursluluk süreçleri ve bursiyerlerin desteklendikleri süre boyunca izlenmesine ilişkin hususları, Bakanlık ve TÜBİTAK'ın da içinde bulunduğu Koordinasyon ve İzleme Komitesi aracılığıyla takip edeceğiz. Bu durum ülkemiz açısından kritik öneme haiz alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve daha dikkatli yönetilmesi ve yönlendirilmesi, izlenmesi anlamı taşıyor. Bu açıdan bizim için oldukça memnuniyet verici bir girişim olma özelliğine sahip."

Saraç, "TÜBİTAK ile imzalayacağımız ikinci protokol aracılığıyla ise, Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerimizdeki doktora öğrencilerinin edindiklerini bilgileri projelerde doğrudan uygulayabilmelerine imkan tanıyacak bir girişimin eşiğindeyiz." diye konuştu.

Bu hususta ülkenin ihtiyaç duyduğu pek çok stratejik alanda projeler yürüten TÜBİTAK merkez ve enstitülerinden istifade edebileceklerine inandıklarını anlatan Saraç, "TÜBİTAK merkez ve enstitüleri tarafından yürütülen bu projelerde, hedeflenen stratejik ürünlere yönelik önemli araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu protokol aracılığıyla üniversitelerde doktora öğrenimlerine devam eden öğrenciler, bu enstitülerindeki Ar-Ge çalışmalarına dahil olabilecekler. Ulusal büyük çaplı Ar-Ge projelerinde yer alabilme imkanı kazanmış olacaklar." dedi.

"İş birliğinin örnek bir model yapı oluşturacağına inanıyorum"

Prof. Dr. Saraç, saha deneyimi bulunan TÜBİTAK enstitülerindeki doktora derecesine sahip deneyimli araştırmacıların, projelerde yer alacak doktora öğrencilerinin "İkinci Tez Danışmanı" olabileceğini, bu girişimin, üniversiteler ile TÜBİTAK merkez ve enstitüleri arasındaki iş birliklerini, insan kaynağı yetiştirme odaklı başka bir düzeye taşıdığını ifade etti.

Bu özelliği sebebiyle de bu protokollere önem verdiklerini vurgulayan Saraç, "Bu protokol kapsamındaki iş birliğinin ülkemiz için örnek bir model olacağına da inanıyoruz. Bu protokoller, Türkiye'nin geleceğine yön veren kurumların, güç ve iş birliğini, azim ve inançla ortaya koyan protokollerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK arasında "İş birliğine İlişkin Çerçeve Protokolü", YÖK ile TÜBİTAK arasında "Doktora Burslarına İlişkin İş birliği Protokolü" ile "YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bazı üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kaynak: AA