Haberler

Hidroelektrik santrallerin meydana getirdiği sorunlar nasıl giderilebilir?

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
02.02.2023 11:41

Hidroelektrik enerji suyun hareket gücünden elektrik elde edilmesi anlamına gelmektedir. Bu enerjinin ülkeler için çok ciddi avantajlar sağladığını söyleyebilmek mümkündür. Öncelikli olarak, bu projeler sayesinde karbon emisyonu olmadan temiz enerji elde edilebilmektedir. Ayrıca, ülkeler hidroelektrik santraller sayesinde kendi enerjilerini üretebileceklerdir. Bu durum da enerji konusunda ülkelerin yurt dışına olan bağımlılığını azaltacaktır.

Buna karşın, hidroelektrik santrallerin birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu yazıda da bahsi geçen santrallerin yarattığı temel sorunlardan ve bunlara yönelik çözüm önerilerinden bahsedilecektir.

Hidroelektrik santrallerin inşa edilmesi sürecinde su kaynaklarının yönünün değiştirilmesi gerekmektedir. Bu durum bilinçsiz bir şekilde yapılırsa bölgedeki ormanlara zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Öte yandan, bu süreçte derede yaşayan canlıların hayatları tehlike altına girmektedir. Bu bağlamda, projelerin yapım aşamasında gerçekleştirilecek kapsamlı denetimler sayesinde bu problemin engellenmesi gerekmektedir.

Belirtilen hususa ek olarak, gerekli önlemlerin alınmadığı durumlarda, hidroelektrik santrallerin bulunduğu bölgelerde erozyon ve sel olma ihtimali yüksektir. Bu durum hem insanların yaşamını tehdit etmekte hem de bu insanları bölgeden göç etmeye zorlamaktadır. Bu çerçevede, bu projelerin yapım sürecinde toprak kayması riski taşımayan bölgelerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir.

Son olarak, hidroelektrik santrallerin yapımı sürecinde baraj sularında önemli ölçüde buharlaşma meydana gelmektedir. Bu durum da bölgedeki toprağın verimliliğin azalmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle bölgede tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler bu durumdan zarar görebilmektedir. Dolayısıyla, bu santrallerin yapım sürecinde tarımsal arazilere yakın olunmamasına dikkat edilmelidir.

title