Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajı
Haberler » Güncel » Haber

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajı

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na Devredilen Sağlık Meslek Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Sağlık Kuruluşlarında Staj Görmesine İlişkin Bazı Yeni Düzenlemeler Yaptı.

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajı

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen sağlık meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin sağlık kuruluşlarında staj görmesine ilişkin bazı yeni düzenlemeler yaptı.

Buna göre, mesleki beceri eğitimi günde 8 saatten haftada 24 saat yani haftada üç gün olarak verilecek, öğrenciye yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyecek. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlık Meslek Liseleri, "5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Milli Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Böylece Mesleki Eğitim Kurulu Kararı ile sağlık meslek liselerindeki 11 meslek dalı kanun kapsamına alındı. Bu okullarda öğrencilere, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından geçerli olmak üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim veriliyor. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin pratik bilgi ve becerilerinin artırılması için, sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleki beceri eğitimi almaları için bazı düzenlemeler yaptı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar imzasıyla il sağlık müdürlerine gönderilen genelgede, bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarda, sağlık meslek liseleri 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitim süresince beceri eğitiminin, mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacağı hatırlatıldı. Sözkonusu genelgeye göre, sağlık meslek lisesi öğrencilerin stajları şu şekilde düzenlendi:

"- Sağlık kurum ve kuruluşları, on dokuz yaşından gün almamış öğrencileri çalıştırmaya başlamadan önce velisi veya vasisi, eğer reşit ise kendisi ile meslek eğitimi sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

- Mesleki beceri eğitimi günde 8 saatten haftada 24 saat (üç gün olarak) verilecektir.

- Öğrencilerin mesleki beceri eğitim günleri İl Sağlık Müdürlükleri ile okul müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

- Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personel (maaş ödenen kadrolu ve sözleşmeli) sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak kaydı ile öncelikle sağlık meslek liseleri olmak üzere, mesleki ve teknik eğitim okul öğrencilerine beceri eğitimi yaptıracaktır.

- Beceri eğitimi gören öğrenciler, kurum ve kuruluşun şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar.

- Koordinatör öğretmen gözetiminde, on ve daha yukarı sayıda beceri eğitimi yaptırılacak öğrenciler ve koordinatör öğretmen için mümkünse kurumda kıyafetlerini değiştirebilecekleri bir bölüm ayrılacaktır.

- Kurum ve kuruluşlarda meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret okul müdürlüğü ile hastane yetkilisi ( Baştabip / mesul müdür ) arasında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, meslek eğitimi gören öğrenciye yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyecek, sigortası ilgili okul müdürlüğünce ödenecektir.

- Her bütçe yılında mesleki beceri eğitimine alınan öğrencilere verilecek ücretler döner sermaye bütçesinden ödenecektir.

- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen mesleki eğitim görecek öğrencilerin sağlık kurumları arası koordinasyonu İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülecektir.

- Mesleki beceri eğitimine katılan öğrencilere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesi kapsamında öğle yemeği verilebilecektir.

- Sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinatör öğretmenler Başhemşire, Başhemşire Yardımcısı veya Servis Sorumlu Hemşiresi ile işbirliği içinde görev yapacaktır".

(YZE-ÖK-Y)