YESO-DER, 81 İlin Ak Parti İl Başkanlığını Ziyaret Edecek

YESO-DER, 81 İlin Ak Parti İl Başkanlığını Ziyaret Edecek

YESO-DER, 7 Aralık Cumartesi saat:13.00'da 81 ilin Ak Parti il başkanlıkları ziyaret edilecek.

YESO-DER, 81 İlin Ak Parti İl Başkanlığını Ziyaret Edecek

Yeniden Sosyoloji Derneği olarak sosyologların istihdam ve özlük hakları sorunlarıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere 81 ilin AK Parti il başkanlarını ziyaret ediyoruz.. Geçen 10 yıllık dönemde sosyologların yaşadığı istihdam ve özlük hakları sorunu kanayan bir yara haline gelmiştir. 2003-2013 yılları arasında merkezi atamada atanan sosyolog sayısı bizleri çok üzmüştür. Açık öğretim sosyoloji programının abartılı kontenjanları bölümün değerini düşürmüştür. Aynı kurum içerisinde benzer koşullara sahip meslek gruplarının bir birleri ile olan özlük farkları bugüne kadar hep sosyologların aleyhine düzenlenmiştir.

Toplumsal sorunların tespiti ve çözümünde sosyologlara yeterince fırsat tanımayan bir anlayışın varlığı dernek olarak bizleri harekete geçirmiştir. Yönetmeliklerde yer verilmeyen, kadro ihdasları sürekli Maliye ve Bakanlıklarca engellenen( Birçok kurumda onlarca sosyolog kadro ihdası olmasına rağmen atamaya açılmaması düşündürücüdür. Yeterli mezun yokmuş gibi davranılıyor. Oysaki 40.000 işsiz sosyolog, yüksek KPSS puanları ile atama beklemektedir.) sosyologların içinde bulunduğu durum kabul edilebilir değildir.

Sosyologların çalışma alanının en çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olması gerekirken aksine bünyesinde en az sosyolog barındıran kurulardan biri olmuştur. Bakanlık, sosyologlarla ilgili yeterli bir çalışma gayreti göstermemiştir. Adalet Bakanlığı'ndaki sosyolog sayısı Aile Bakanlığı'nda çalışan sosyolog sayısından daha fazladır. Sosyal Hizmet Merkezleri açılıyor ancak sosyolog atamaları bir türlü yapılmıyor.

Türkiye, hassas bir dönemden geçiyor, sosyal politika ve sosyal sorunların tespitinde ve çözümünde sosyologların katkısı olmadan mesafe alınamaz. Göç, işsizlik, şiddet, madde bağımlılığı, psikolojik hastalıklar, risk altında bulunan insan sayısındaki artış... İşte sosyologlar tam bu noktada çözümün merkezinde bulunmaktadır. Sosyologlar, toplumda var olan problemlerin nedenlerini anlamaya, bunları çözümlemeye ve böylece ileriyi görerek geleceğe yön vermeye çalışan meslek grubudur. 

Sosyoloji bölümü her sene 5 bin civarı mezun veriyor. Tahminlerimize göre 40 bin atama bekleyen sosyolog vardır. Sosyologların mesleki onuru için buradayız. Sesimizi duyurmaya geldik. Değerli basınımızın da sosyologların sesini duyurmasını temenni ediyoruz. Burada bulunan yol arkadaşlarımıza ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz