Haberler

İşletmelerde Tasarruf Tedbirleri

Ömer Aydın

Ömer Aydın

Yönetim Danışmanı / Yeni Medya Elektronik Yayıncılık A.Ş.
15.05.2024 05:54

Her işletmenin kendi faaliyet alanıyla ilgili olarak çeşitli giderlerinin olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Bunun yanında; işletmelerin varlıkta ve darlıkta da harcamalarının çok değiştiğini de görüyoruz.

Bu yazıyı yazmamım amacı, Danışmanlık meslek hayatımda çeşitli sektörlerdeki şirketlerde uyguladığımız ve başarılı olmuş tasarruf artırıcı çalışmaları sizlerle paylaşmak.

Birçok işletmede elektrik, su, ısınma vb. alanlarla ilgili çeşitli uyarı yazıları karşımıza çıkar. Fakat yine de israfın önüne geçmede başarılı sonuçlar alınamaz. Zira, bu yazılarla birlikte işletmede tasarruf bilinci geliştirmek, tasarruflu ve çevre dostu yeni teknolojileri işletmeye adapte etmek ve bu sistemlerin kontrolünü mümkün olduğunca insana bırakmamak da şart. Hepimiz iş hayatımızda; boşa akan su, gereksiz yanan lamba, mesai bitiminde açık unutulan bilgisayar, gereksiz çalışan klima, açık unutulan kombi vb. ile sıkça karşılaşmışızdır.

Yöntem Nasıl Olmalı?

Şirketler için önemli olanın mevcut kaynakları verimli kullanmak olduğunu söylemeye gerek yok. 1 kuruşun bile işletmeler açısından değerli olduğu mantığı tüm organizasyonda oturtulmalıdır.

Her şeyden önce yönetim tasarruf çalışmalarını bir süreç olarak düşünmeli ve işletmede oluşturulan Tasarruf Ekibi aracılığı ile bu süreç belirli periyotlarla gözden geçirilmeli ve yürütülen çalışmalar günün şartlarına göre sürekli revize edilmelidir.

Mutlaka işletme genelinde detaylı raporlamalarla tüm gider kalemleri kıyaslamalı olarak kullanıcıların önüne haftalık, aylık veya sezonluk konarak ve personelde bir bilinç oluşturulmalıdır. Yani, tasarruf çalışmalarını başlatmadan önce mutlaka gider kalemlerinin büyüklüğünü rakamlara dökerek somutlaştırmalı ve ilgililerle paylaşmalısınız.

%2 tasarruf yapalım demek yerine; bunun karşılığı olan parasal miktarı zikretmek daha motive edici olacaktır.

Nerelerde Tasarruf Sağlanabilir?

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde benim bir Danışman ve yönetici olarak uzun süredir işletmelerde uygulamaya koyduğum çalışmaları sizlerle paylaşmak isterim. Her şeyden önce işletmede tasarruf edilmesi gerektiğini ve bununla ilgili olarak bir ekip oluşturulmasının gerekliliğini firma sahipleri ile birlikte ortaya koyup; aşağıdaki alanlarda tasarruf yollarına gidilmesini sağladık. Bunları özetleyecek olursak;

 • İlk iş olarak personel giderlerinden tasarruf etmeye kalkmadan, diğer alanlara odaklanmak.
 • İşletmenin büyüklüğü ile örtüşmeyen işyeri binaları, depolama alanları ve lüks ofisleri faaliyet alanı ile paralel hale getirmek ve bir kısım alanları gerekirse boşaltıp, kiraya vermek.
 • Nakit akışını düzene koyarak gereksiz finansman giderlerini ortadan kaldırmak.
 • Şirket araçlarının kullanımını takip ederek, gereksiz kullanımların önüne geçmek.
 • Yurtiçi ve yurt dışı operasyonları yaygın olan işletmeler klasik alışkanlıklarından kurtulup; denetimler dışındaki toplantı ve eğitim çalışmalarını gelişmiş iletişin araçları yürütüp, gereksiz seyahat ve konaklama masraflarından kurtulmak. Bazı denetim çalışmalarını da görüntülü olarak gerçekleştirmek mümkün.
 • Makine, ekipman, araçlar vb. için planlı ve koruyucu bakım çalışmaları yürüterek, ciddi arızaların önüne geçip, tasarruf sağlamak.
 • Mümkün olan tüm alanlarda geri dönüşüm imkanı ve ikinci el kullanımı olan malzemeler tercih edilerek israfın önüne geçmek. Üretim ekipmanlarında, ofis dekorasyonunda, ambalaj malzemelerinde mümkün olması durumunda ikinci el malzeme kullanımını daha yaygın hale getirebiliriz. Örneğin; depo bölümünde çok rahatlıkla eğer işiniz açısından uygunsa ikinci el koli kullanabilirsiniz.
 • Elektronik iletişimi (e posta, whatsapp vb.) daha yaygın kullanarak kağıt çıktı ve dosyalama sisteminden kurtularak ciddi israfın önüne geçmek. Böylece; toner, kağıt, klasör, yazıcı, arşiv alanları vb. daha az kullanılacaktır.
 • Günümüzdeki iletişim araçlarındaki gelişmeye paralel olarak bazı iş kollarında evden çalışma gerçekleştirilerek bazı giderlerin önüne geçmek. Kısmi veya sürekli evden çalışma uygulaması da değerlendirilebilir.
 • Üretim işletmelerinde kullanılan hammadde ve malzemenin verimli kullanımına dikkat etmek ve bunu kontrol altında tutmak. Mutlaka imalatı gerçekleştiren personellerin verimliliği, hata ve fire oranları yönetim tarafından takip edilmeli ve varsa sapmaların nedenleri araştırılıp, giderilmelidir.
 • Uzman desteği ile binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerini gözden geçirmek.
 • Su tüketiminin azaltılmasına yönelik uzman desteği almak.
 • Personel yemeğinin çeşidi ve kalitesi artırılırken, aynı zamanda da israf edilip edilmediğini kontrol edilmeli.
 • İşletme genelinde verimli üretim teknikleri uygulayarak gereksiz fazla mesailere katlanmamak.
 • Pazarlama ve satışta reklam çalışmalarının getirisini ölçüp, gereksiz masraflarından kurtulmak.
 • Lojistik ve ulaşım alanlarında en az maliyetli tercihleri bulun, değerlendirmek.

Bir yerden başlarsanız, göreceksiniz güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

title