Haberler

Teknoloji gelişiminde dünya

Muhammet Zeki Kılıç

Muhammet Zeki Kılıç

Dijital Dönüşüm Uzmanı
26.09.2022 10:33

Bugün kullandığımız teknoloji yakın bir tarihin birikiminden ibaret düşüncesi aslında bir yanılgının bizlerde oluşturduğu ön yargıdır. İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar günlük yaşamını etkileyecek birçok yeniliğe imza atmıştır. Tekerleğin bulunması ve hayvanların ehlileşmesiyle zaman içerisinde bu buluşların başka medeniyetlere ulaşabilirlik oranını arttırmış ve yeni buluşların gelişimini de tetiklemiştir.

Yeni buluşlar bazen tesadüfen bazen ise bir ihtiyaçtan doğmaktadır. İngiltere de maden ocaklarında su baskınlarının yaşanmasıyla çalışanların ölümüne ve o maden ocağının kullanımını devre dışı bırakmasına neden olmaktaydı, bunun akabinde buhar teknoloji desteğiyle su pompaları ortaya çıkmış ve zamanla kullanımı ulaşımdan, tekstile birçok alanda kendine yer bulmuştur.

Buhar makineleriyle başlayan Endüstri devrimi, Endüstri 5.0 olarak adlandırılan insan-robot etkileşimine kadar ilerledi. Buhar teknolojisi ile başlayan yeni teknoloji akımının alt yapılarının hızla geliştirilmesi ve bu alanda yapılan atılımlarla birlikte teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş ve insanoğlunun iş yapma biçimleri ve ihtiyaçlarını karşılama türü de bu kapsamda değişime uğramıştır. Bireylerin hayatını etkilediği kadar içinde yaşadıkları toplulukları yani ülkelerin geleceğini de etkilemiştir. Silahlı insansız hava araçları da bu teknolojik gelişimin bir örneği olarak adlandırılabilir.

Ülkemiz henüz Endüstri 3.0 evresinde olduğunu gerçeğini unutmamak gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler de ise Endüstri 5.0 kavramı tartışılmakta ve bunun için adımlar atılmaktadır. Kısaca özetmek gerekirse Endüstri 5.0, insanlar ve makineler arasındaki etkileşime odaklanan yeni bir üretim modelidir ve Toplum 5.0, giderek daha güçlü ve doğru makineler ile insanın eşsiz yaratıcı potansiyeli arasındaki iş birliğini güçlendirerek üretken, ekonomik ve ticari sonuçları almanın adımını atmayı sağlıyor.

title