Haberler

İnsanlık tarihindeki üç önemli gelişim: Tarım, Sanayi Devrimi ve Datalar

Muhammet Zeki Kılıç

Muhammet Zeki Kılıç

Dijital Dönüşüm Uzmanı
11.10.2021 09:45

Yaratılıştan günümüze kadar ki insanlık tarihini incelediğimizde bazı önemli anlar insanlığın gelişimine çok fazla etki sağlamıştır. Bu etkilerin çerçevesinde dünya daha fazla gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Bu değişimler sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve günlük yaşamımıza etkisi gün geçtikte daha fazla artmaktadır. Bu etkileri bölgesel değil de küresel manada düşünmek daha fazla önem kazanacaktır. Bu yazımızda etkileri bakımından insanlık tarihini değiştiren üç farklı tarihi olayları incelemiş olacağız.

Tarım topluluğuna geçiş

On binlerce yıl önce insanoğlu yabani bitkileri toplayan ve yabani hayvanları avlayan küçük topluluklar halinde yaşamını sürdürmekteydiler. Bu yaşantı içerisinde günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bazı ekipmanlar yaptıklarını yapılan arkeolojik kazılarda da gün yüzünü çıkmaktadır. Günlük yaşantının dışında doğayı gözlemleyen insanoğlu yaptıkları ekipmanların desteğiyle tarımın ilk adımını atmışlardır. Bu adımlar dağınık ve küçük topluluklar halinde yaşayan insanoğlunun yerleşik hayatla tanışmasına vesile olmuştur. Yerleşik hayatla birlikte küçük topluluklar yerini daha büyük topluluklara yani şehirlerle yer değiştirmiştir. Daha fazlasına sahip olma hırsıyla savaşlar yaşanmış ve doğa yok edilmeye başlanmıştır. Tarım alanlarının hatalı kullanımı ve sulanmasıyla gün geçtikçe tarım alanları yok olmaya devam etmektedir. Dünya sürdürülebilir bir tarım politikasını bütün olarak ele almalı ve hayata geçirmelidir.

Sanayi Devrimleri

Avrupa da başlayan coğrafi keşiflerle birlikte hammadde ihtiyaçlarının arttığı ve yeni maden yataklarının bulunmasıyla birlikte ilk olarak bir maden yatağındaki su baskınlarını önlemek için geliştirilen buhar enerjisi ve su enerjisi yardımıyla el üretim yöntemlerinden makinelere geçiş ile tarih kitaplarında yazılan deyimiyle sanayi devrimi yani endüstri 1.0 ortaya çıkmıştır. Bu yeni teknolojik argümanın atölyelerdeki manuel üretimin yerine fabrikaların kurulmasına ve ulaşım alanında buharlı trenlerinde kullanılmasıyla birlikte insanoğlu bölgesel yaşam alanlarından global yaşamlarına etkileşim sağlamıştır. İyileştirilmiş bir yaşam kalitesi, bu süreçteki değişimin ana itici gücüydü diyebiliriz.

Dataların toplanması ve işlenmesi

Endüstri 1.0 ile başlayan bu serüven teknolojinin hızlı gelişmesi ve hayatın bir parçası olması sonucunda bireylerin yaşam tarzları da etkilenmiştir. İnsanların iş yapma biçimleri ve ihtiyaçlarını karşılama türü de bu kapsamda değişime uğramıştır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan yeni iletişim teknolojileri ve özellikle İnternet devrimi dijital pazarlar olarak adlandırılan yeni pazar ortamlarını ve süreçlerini gündeme getirmiştir.

Nesnelerin interneti üretimde makine verimliliğini artırmakta, bakım onarım maliyetini düşürmekte ve tedarikçiler ile ilgili gerçek zamanlı veriler sunmaktadır. Pazarlama alanında ise tüketici ile firma arasında sadakat sağlamak için opsiyon kazandırarak müşteri deneyimini otomatikleştirmektedir. İşletmeler, müşteri deneyimi yönetimi kapsamında, çalıştıkları müşteriler ile ilgili birtakım veriler elde etmektedir. Söz konusu veriler bireylerin satın alma ve tüketim alışkanlıklarını ortaya çıkarması bakımından önem arz etmektedir. Dataların toplanması sadece yaptığımız online alışverişlerinde değil günlük yaşantımız da etkileşim halinde olduğumuz tüm teknolojik alt yapılarında mevcuttur.

Geleceğin savaşları fiziksel değil tamamen teknolojik dataların yorumlanmasını etkili kullanan tarafların kazanacağı bir düzen olacaktır.

title