Haberler

Öğrenci koçluğu ile öğrencilerimiz yeteneklerini nasıl keşfeder?

Karan Tugay Gönenç

Karan Tugay Gönenç

Yönetici / İnsurance Sector
27.01.2022 09:37

Henüz çok küçükken birinci sınıfa başlama ile aslında çocuklarımız için gerçek hayat başlamış olur. Ana okulu itibariyle ebeveynler ister istemez çocukları üzerinde kendi iç benliklerinde düşüncelerinde beklentiler yaratmaya başlarlar. Ne olduğunu bile anlamadan, birçok müfredatında gereği olarak henüz çok küçük olan çocuklarımız üzerinde eğitim baskısı başlamıştır bile.

Maalesef toplum talepleri tekdüzelik üzerine kurgulanmıştır. Yeni dünya düzeninde bireysel düşünme ve bireysel öğrenme sisteminin ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçekken, mevcut sistemdeki kalabalık sınıf düzenlerinde, bireysel öğrenme yöntemlerini deneyimlemek imkânsız hale gelmiştir.

Bir çoğumuz çocuklarımızın asi davranışlarından yakınırız ve neden böyle davrandıklarına yönelik kaygı duyarız. Gençler ve çocuklar bulundukları ortam içinde kendilerini fark ettirmek için bu amaca yönelik davranışlarda bulunurlar.

Onlar kendilerini fark ettirmeye yönelik davranışlarda (olumlu yada olumsuz) bulunurlarken, aslında alt metinde kendilerini, içsel kaynaklarını, becerilerini, özgüvenlerini, güçlü yönlerini, potansiyellerini ve başarıya ulaşma konusunda ne gibi bilinmezlikler içinde olduklarını keşfetmeye çalışırlar.

Her durumda öğrenciler kendilerini ne kadar iyi tanırlarsa, kısa veya uzun vadedeki hedeflerine ulaşmak ve tatmin edici bir yaşam sürmek için motivasyona ve yüksek benlik saygısına sahip olmaları o kadar kolay olacaktır.

Bir öğrenciyi güçlü yönleri üzerine inşa etmek, öğrencinin ne okuyacağını keşfetmesi, kariyer ve gelecek planlaması yapması, başkalarındaki iyiyi nasıl alacaklarını bilmesi konusunda ona yardımcı olur.

Öğrencinize neyi başarmak istediği konusunda kendisi için neyin anlamlı ve önemli olduğunu keşfettirebilirsiniz. Öğrencinize kendini engelleyen inançlarını bulma konusunda destek olun. Bir öğrencinin "sıkışmışlığının" üstesinden gelmesine yardımcı olmak, çoğu zaman olayları farklı bir perspektiften görme (gösterme) meselesidir. İstedikleri sonuçları elde etmelerini sağlayan yeni inanç ve davranışları keşfetmeleri gerekir.

Öğrenci her durumda harekete geçmesinin nedenlerini ve ona neler kazandıracağını net olarak bilmelidir. Netleştirmesi gereken en önemli şeylerden birisi de kendisini hedefine götürecek belirli eylemleri belirlemesi bunlar üzerinden başarıya odaklanmasıdır.

Başarı için ebeveynlerin yapmaları gereken en önemli davranışlardan bir tanesi ise, öğrendiği önemli şeyleri, büyüdüğünü, hayatta yaşadığı başarısızlıklar üzerinden düşünerek bunlardan çıkardığı dersleri ve iyileşme yollarını bulma çabasını hep birlikte kutlamaktır.

Öğrenciye uygulanacak koçluğun doğal sonucu tüm aile yapısı üzerinde kalıcı ve geliştirici etkiye sahiptir.

Öğrenci koçluğu süreci öğrencinin tüm eğitim ve öğretim yaşamında maksimum performansa ulaşması için öğrenci koçu ile öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim ve değişim sürecidir.

title