Haberler

Koçluk ile hayatın nasıl değişir?

Karan Tugay Gönenç

Karan Tugay Gönenç

Yönetici / İnsurance Sector
11.01.2022 10:52

Evet koçluk ile gerçekten hayatın değişir. Benim de hayatım değişti!

Pandemi ile beraber son 2 yıldır koçluk ile ilgili çok daha fazla kavramlarla karşılaşıyoruz. Özellikle evde geçirdiğimiz kapanma dönemlerinde içinde bulunduğumuz küresel düzeydeki belirsizlik, yaşanan kaygılar, zorunlu adaptasyon süreçleri bizleri hayata farklı bakmaya amacımızı sorgulamaya yöneltti. Bunun neticesinde ise tüm kapılar bize bunların çözümü olarak Koçluk kavramını işaret ediyordu.

Son dönemde çok daha fazla karşımıza çıkan Koçluk aslında dünyada 19. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramdır.

Ülkemizde ise 2000'li yıllardan sonra tanıştığımız koçluk yıllar itibariyle gelişerek Türkiye'de 2013 yılında meslek olarak ilan edilmiştir. Mesleki yeterlilik kurumu sınav ve değerlendirme ile Koçluk sertifikasyonu sağlamaktadır.

(29 Haziran 2013 tarihli 28692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, ''Koç Ulusal Meslek Standardı'' ile giderildiği ifade edilen açıklamada, koçluğun resmi bir meslek olarak tanındığı ve kurallarının net olarak belirlendiği kaydedildi.)

Pandemi sonrası daha fazla karşımıza çıkan Koçluk kavramı ;amacımızı, odağımız kaybettiğimiz, geleceğe kaygıyla baktığımız bir süreçte bize nasıl bir katkı sağlayabilirdi. Bunu anlamanın yolu da öncelikle koçluğun ne olduğunu tam olarak anlayabilmekten geçmektedir.

Koçluk Nedir?

Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım benimde Profesyonel bir koç olarak üyesi olduğum International Coaching Federation (ICF)tarafından yapılmıştır.

(ICF Türkiye, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiş bulunan Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global'in bir şubesi olarak 2005 yılında kurulmuş, 24 Aralık 2009 tarihinde ise Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (UPDK/ICF Türkiye) ismiyle resmi kimliğine kavuşmuştur.)

Koçluk, bireylerin ve kurumsal dünya hayatında büyük ve sürdürülebilir bir rol kazanmıştır. Koçluk motive edicidir ve buradan itibaren yeni ve daha etkili düşünce ve eyleme odaklanarak çalışır.

Koçluktaki temeli, hepimizin içinde iyi hissetmek ve istediklerimizi başarmak için ne yapmamız gerektiğine dair bir bilgi olmasıdır. Koçluk, bir kişinin performansını en üst düzeye çıkarmak için potansiyelini açığa çıkarmak anlamına gelir.

Koçluğun Amacı Nedir?

Koçluğu amacını bir cümle ile özetlersek;

"Size öğretmek değil, öğrenmenize yardımcı olmaktır".

Gördüğünüz gibi, birine öğretmek yerine kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmak arasında önemli bir fark var. Bir koç, kişinin kendi potansiyelini bulması ve bu şekilde istediği hayatı veya çözümü yaratabilmesi, çözümlerini kendisi bulması için merak yaratmaya çalışır. Burada yapılmak istenen durum problemlere dalmak yerine çözümlere ve fırsatlara yönelmektir. Koçluk geçmişi düzeltmek veya geçmişi anlamak için değil, bugünü anlamaya ve geleceği şekillendirmeye odaklanır.

Koçluğun amacı, koçun danışanın kendi değerlerini nasıl yapması veya iletmesi gerektiği hakkında konuşması değil,

Koçun amacı, danışanın kalıcı bir değişiklik yapmak için kendi kapasitesini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Koç, istenen sonuçlara ulaşmak için engellerinizi ve kaynaklarınızı belirlemenize ve işinizde ve özel günlük yaşamınızda başarı yaratmaya odaklanmanıza yardımcı olur. Bireysel koçlukta, genel amacı görme, bireysel hedefler belirleme ve buna giden net bir yol çizme konusunda yardım alırsınız.

Koçluktan kimler yararlanır?

Yaşamını daha iyiye götürecek adımları atarak mutlu olmak isteyen, potansiyelini eyleme geçirmek isteyen herkes koç ile çalışabilir. Hayatınızda bir hedefiniz bir amacınız yoksa geleceğiniz ile ilgili kaygı içindeyseniz, yapabileceklerinizin çok altında kaldığını düşünüyorsanız, kendinizi gerçekleştirip hedeflerinize planlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız doğru yoldasınız.

Girişimciler, İş sahipleri, öğrenciler, Profesyoneller ve gelişime açık şirketler koçluk ile çalışabilir. Koçluk, aynı zamanda kariyer planlamasında, iş tatminini artırmak, stresi azaltmak, iş ve özel yaşam arasında bir denge kurmak ve yaşam planlamasında kullanılmaktadır.

Bunu ben BAŞARDIM diyebilmek:

Koçluk, kendi uzmanlık alanındaki deneyimlerinden yola çıkmak değil, hedefe giden yolda danışanı desteklemek için danışanın kaynaklarıyla ilerlemektir.

Bir müşteri, profesyonel bir koçla başarılı bir koçluk dönemini tamamladığında, "Bunu ben BAŞARDIM!" diye bir duyguya sahip olmalıdır.

title