Haberler

İş Hayatında Takım Olabilmek

Karan Tugay Gönenç

Karan Tugay Gönenç

Yönetici / İnsurance Sector
01.07.2022 07:49

Takım koçluğu bir çalışma ekibinin tüm potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan kişiselleştirilmiş bir koçluk yöntemidir. Yöntem esas olarak çalışanların kolektif becerilerini optimize ederek ekip çalışmasını teşvik etmektedir. Optimum performansı garanti etmek için "birlikte çalışma" arzusunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Takım koçluğu ekiplerin daha iyi üretkenliği teşvik etmesine yardımcı olur. Bu yöntem aynı zamanda kişilerarası yönetim açısından yönetsel yetkinliği optimize etmeyi de mümkün kılar.

Verimli ve üretken olmak için iyi bir çalışma ortamı şarttır. Bu amaçla, koçluk araçları her çalışanın iş için kendi motivasyonunu belirlemesine olanak tanır. Aynı zamanda bu süreç, çalışan ile bölüm yöneticisi arasındaki kişilerarası ilişkinin kalitesini de artırır.

Koçluk mesleki gelişimi teşvik etmenin uygun bir yoludur. Her çalışanın katılımı şirketin kârını artırmak için çok önemlidir. Her çalışanın belirlenen bireysel ve toplu hedeflere ulaşmada başarılı olması önemlidir. Takım koçluğu ile her çalışanın işverenin beklentilerini etkin bir şekilde karşılamak için tüm potansiyellerini kullanmasına yardımcı olur. Grup uyumunu güçlendirmek, takım koçluğunun önemli bir faydasıdır. Takım koçluğu seansları aracılığıyla ekip içinde karşılıklı güven geliştirilir.

Takım koçluğu, yönetim becerilerini geliştirmek için mükemmel bir araçtır. Yöneticinin bir grup çalışanın işleyişini analiz etme yeteneğini optimize eder. Gerçekten de koçluk süreci, ekip içinde değerlendirilen ihtiyaçlara göre bir liderlik stili benimsemesine izin verir. Amaç, bireysel ve toplu motivasyonu teşvik etme yeteneğini geliştirmektir. Bu sayede Takım diyaloğu ve derin düşünme, takım üyelerinin bilgi ve becerilerinden tam olarak yararlanabilmek sağlanmaktadır.

İş Hayatında Takım Olmak

Organizasyona takım koçluğunun özetle en temel faydaları;

Takım üyelerinin güçlü yönlerinin belirlenmesi ve bunları harekete geçirecek destekleyici ortamın yaratılması sağlanır.

Takımın çalışma yöntemlerinin sorgulanması ve sınanması sayesinde yeni ve daha etkin çalışma yöntemleri geliştirilmesine olanak sağlar.

Takım kültürünün oluşup benimsenmesi, aynı zamanda her bir üyenin özgünlüğünün korunması esas alınır.

Takımın yaratıcı fikirler üretebilen, değişime hızlı ayak uydurabilen ve gelişime açık hale gelmesi sağlanır.

Takım içi güven ortamının sağlanması ve çalışanlar arasında açık iletişimin kurulması hem performans artışını hem de potansiyellerinin açığa çıkmasına fayda sağlar.

Özellikle şirketin performansında ve karında artış, maliyetlerde düşüş İç ve dış müşterilerde memnuniyet artışının sağlanması net bir şekilde üst yönetim tarafından gözlenebilecek seviyeye ulaşmaktadır.

Key Coaching Academy

title