Haberler

Duygusal zekâ zeviyesi neden bu kadar önemli?

Karan Tugay Gönenç

Karan Tugay Gönenç

Yönetici / İnsurance Sector
29.03.2022 12:23

Duygusal Zekâ (EQ) Nedir?

Duygusal zekâ tamamen kendinizdeki ve başkalarındaki duyguları tanıyabilmekle ilgilidir. Duygusal zekâ, aklımızın ve kalbimizin bize söylediklerini aynı anda dikkate alarak hareket etme yeteneğidir. Günlük hayatta, bir kısmı kafamızdan, bir kısmı da kalbimizden gelen bilgilere dayanarak hareket ederiz. Çoğu zaman, rasyonel ve duygusal olmak üzere bu iki kısma karşı çıkma eğilimindeyizdir.

Duyguların bizde nasıl ortaya çıktığını ve nasıl ilerlediklerini anlamak önemlidir. Bizi kişisel olarak nasıl etkilediklerini anlamak kendi kendimizi kontrol etme kapasitesine sahip olmamızı ve ayrıca başkalarına karşı bir bilgiye sahip olmamızı sağlayacaktır.

Duygusal zekâsı yüksek bir kişi daha özgün, eylemleri, düşünceleri ve değerleriyle tutarlı olacaktır. Çevresinde, çatışmaların, duyguların sakin ve her şeyden önce yapıcı bir iklimde yönetilebileceği bir güven alanı yaratabilecektir. Bu, herkese fayda sağlayan somut çözümlere daha kolay dönüşecektir. Duygusal zekâ karar vermeyi kolaylaştırır. Duygusal zekâ seviyesi daha yüksek kişiler hayatın her alanında farklılığını ortaya koymaktadır.

Duygusal Zekâ Seviyesi Neden Bu kadar Önemli?

Duygusal Rezonansı hiç duydunuz mu?

Duygular genellikle bize kendi ihtiyaçlarımızın ve çevremizdekilerin ihtiyaçlarının tatmin derecesini anlatır. Ayrıca duygularımız, kalp atışlarımızı ve ürettikleri elektromanyetik alanı etkiler. Ancak bu manyetik alan, çevremizdeki insanların kalp atışlarını ve duygusal deneyimlerini değiştirir. Bu fenomene duygusal rezonans denir. Bu rezonans, bir grup güçlü duygulara maruz kaldığında özellikle kritik ve önemlidir. Bu duygular daha sonra, iyi ya da kötü, aynı fikirde olma eğilimindedir. Böylece kendine ve başkalarına karşı duyarlı olmak, çevremizdekilerle çok daha uyumlu ilişkiler kurmamızı sağlar.

Duygusal Zekâ seviyesi yüksek yöneticilerin iş hayatında ortaya koyduğu farkındalıklar!

"Duygusal yaşamları üzerinde kontrol sahibi olmayan insanlar, sürekli olarak işlerine odaklanma ve net bir şekilde düşünme yeteneklerini sabote eden iç savaşlara girerler. " Daniel Goleman

Bir yönetici için daha fazla duygusal zekaya sahip olmak, ekibini daha iyi anlamasını ve motive etmesini sağlayacaktır. Her çalışanın motive edici etkenlerini daha iyi bilecektir. Çalışanlarının bazı insanlarla ilişki kurmasının neden daha zor olduğunu ve özellikle bunun neden onda olumsuz duygular yarattığını anlayabilecektir.

Duygusal Zekâ Seviyesi Neden Bu kadar Önemli?

Şu anda, iş dünyasının gerçekleri baş döndürücü bir hızla değişiyor. Şirketler benzeri görülmemiş teknolojik, ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele etmek durumunda. Yeni zorluklarla başa çıkmak için eski alışkanlıklara bağlı kalarak iş yapış şekilleriyle devam etmek, kesinlikle belirlenen hedeflere ulaşmaya yardımcı olmayacaktır. Bu nedenle şirketlerin, kendilerini sürekli olarak değişim ve dönüşüm süreci ile günümüzün gerçeklerine uyum sağlayarak bunların ötesine geçmeleri gerekmektedir. Tabi bu değişim ve dönüşüm süreci, şirketlerin yönetim kademesindeki aktörlerin, stratejik sınırları tanımlayıp ötesine geçmesi yolundaki çalışmaları ile sağlanacaktır.

Şirketler, tüm çalışanların eğitiminde duygusal zekayı ihmal ederek birçok olumsuzluğa kapı açmış oluyor. Şirketin büyük mali kayıplar yaşamasına, çalışanların motivasyonunun düşmesi ve stres seviyesinin artmasına, yetenekli personelin işten ayrılmasına, müşteri memnuniyetinde azalma ve inovasyon eksikliğine kadar birçok negatif sonuca maruz kalmaktadır

Başarılı liderler hem kendi duygularının hem de başkaları üzerindeki etkilerinin farkındadır. Duygularını düzenleme yetenekleri ve empatileri, etkilerini en üst düzeye çıkarmalarına izin verir.

Etkili iletişimleri ve özgüvenleri, vizyonlarıyla başkalarına ilham vermelerini sağlar. Başkalarını geliştirmeye ve onların refahını sağlamaya olan bağlılıkları, bir organizasyonu ileriye taşımak ve kendini sürekli yenilemek için çok önemlidir.

Yöneticilerin en önemli sorumluluklarından biri ve en büyük zorluklarından biri, yetkin personelin işe alınmasıdır, yetenekli ve pozisyona en uygun adayı bulmak her zaman çok zordur. Çok sayıda araştırmanın gösterdiği gibi, profesyonel başarı ve performans, öz farkındalık ve kişinin duygularını düzenleme gibi kişisel becerilerin yanı sıra uyumlu ilişkiler oluşturma yeteneği gibi sosyal becerilerden güçlü bir şekilde etkilenir.

Örneğin, duygusal olarak zeki bir kişinin, daha az zeki bir kişiye kıyasla, tükenme olasılığı üç kat daha azdır, özellikle stres zamanlarında daha iyi kararlar verir ve daha yaratıcı ve belirli bağımlılıklara daha az eğilimli olacaktır.

Duygusal Zekâ Seviyesi Neden Bu kadar Önemli?

Son dönemde yapılan araştırmalarda çalışanlarına duygusal zekâ gelişimini destekleyen eğitimler veren şirketlerin gerek finansal sonuçlar gerek çalışan verimliliği alanında önemli gelişmeler gösterdiğidir.

"Duygusal Zekâ, kariyer başarısının yüzde 80'ini oluşturur." Daniel Goleman.

Karan Tugay Gönenç

Key Coaching Academy Kurucusu

title