Washıngton: ABD'nin 2006 Dini Özgürlükler Raporu'nda Türkiye

Washıngton: ABD'nin 2006 Dini Özgürlükler Raporu'nda Türkiye

ABD'nin Yayınladığı '2006 Dini Özgürlükler' Raporunda Türk Hükümeti'nin Kişisel Dini Özgürlüklere Genel Olarak Saygılı Davrandığı, Ancak Hükümet ve Üniversiteler Dahil Olmak Üzere Devlet Binalarında Bazı Kısıtlamaların Hala Devam Ettiği Belirtildi.

Washıngton: ABD'nin 2006 Dini Özgürlükler Raporu'nda Türkiye

ABD'nin yayınladığı '2006 Dini Özgürlükler' raporunda Türk Hükümeti'nin kişisel dini özgürlüklere genel olarak saygılı davrandığı, ancak hükümet ve üniversiteler dahil olmak üzere devlet binalarında bazı kısıtlamaların hala devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de 'laiklik' kavramının tanımı üzerinde keskin tartışmaların hala devam ettiğine de işaret eden rapor, İslami giysiler ve başörtüsünün devlet ve hükümet binalarında giyilmesinin hala yasak olduğunu vurguluyor. Raporda İstanbul'daki Rum Patrikhanesi ve Heybeliada'daki Rum Ruhban okulu ile Yedikule Ermeni Surp Pirgic Hastanesi'ne ait mal varlıklarının tartışılmakta olan konular arasında yer aldığı belirtiliyor.

Türkiye'de dini özgürlükler alanında son bir yıl içinde olumlu gelişmeler olduğuna da değinen rapor, Adana'daki Bebekli Katolik Kilisesi'nin yeniden ibadete açılması ve Taşdelen'de bir araziye Alevi cem evi inşa edilmesi izninin verilmesini bu olumlu gelişmeler arasında sayıyor. Raporda ABD'nin Türk yetkililerle yaptığı temaslarda Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden faaliyete geçmesi için çağrıda bulunmaya devam ettiklerinin de altı çiziliyor.