Haber : "16. Yüzyıl Portekiz Kaynaklarında Osmanlı İmgelerine Yeniden Bakış" - Haberler

Haberi Paylaş

"16. Yüzyıl Portekiz Kaynaklarında Osmanlı İmgelerine Yeniden Bakış"

'16. Yüzyıl Portekiz Kaynaklarında Osmanlı İmgelerine Yeniden Bakış'

Toplumsal Tarih Temmuz 2011 sayısında Salih Özbaran'ın "16. Yüzyıl Portekiz Kaynaklarında Osmanlı İmgelerine Yeniden Bakış: Akdeniz'de 'Türk', Okyanusta 'Rûmî/ Türk' " başlıklı yazısını kapağa taşıyor.

Salih Özbaran, Portekiz kaynaklarında Osmanlı'nın nasıl algılandığı üzerinde duruyor ve bu algıyı İspanyol ve kıta Avrupa'sı kaynaklarındaki Osmanlı algısı ile karşılaştırıyor. "Rûmî"nin ne kadar "Türk", "Türk"ün ise ne kadar "Rûmî" olduğu ve Osmanlı imgesinde neden böyle bir ayrıma gidildiği üzerinde duruyor.

Serra Torun, Aram Kerovpyan ile Kerovpyan ve Altuğ Yılmaz'ın beraberce kaleme aldıkları Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler kitabını ve burada geçen resmi tarih yazımı, "hoşgörü imparatorluğu", Osmanlı araştırmalarındaki eksiklikler, klasik Osmanlı müziği ve Ermeni müzisyenleri hakkında konuştu.

Mehmet Ö. Alkan, "En Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak" yazı dizisine 19 Mayıs'ların tarihini inceleyerek devam ediyor. Bu sayıda Osmanlı İdman Bayramı ile Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramları arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Tülün Değirmenci, İslam kadınlarının istisnai olarak resmedildiği Osmanlı'da Şah İsmail'in gözdesi Tâclı Hanım'a ait tasvirlerin de yer aldığı el yazmalarını tanıtıyor ve bu tasvirlerin Osmanlı resim sanatı içinde ne anlama geldiği sorusuna cevap arıyor.

Zeynep Atademir, Lüleburgaz İstasyon Şefi Zaborski'nin Bulgar ordusunun Lüleburgaz İstasyonu'nu işgal etmesi ve sonrasındaki olayları anlatan raporunu sunuyor. Okuyucuya 1912-1913 Balkan Savaşlarına Zaborski'nin gözünden bakma imkânı veriyor.

Plamena Stoyanova, Balkan Harbi esnasında Pomakların zorla Hıristiyanlaştırılmasının tarihini anlatıyor ve bu konuda Bulgaristan'da yapılan tartışmalara değiniyor.

Beno Kuryel, doğa bilimleri ve matematiğin tarihsel evriminde öğretim süreçlerinin birlikteliğini vurguluyor. Ayrıca, bu süreçlerde, bilginin nasıl örgütlendiğini ve tasarlandığını, nasıl bir yaşam tarzına ya da bir paradigmaya evrildiğini tartışıyor.

Ömer Eğecioğlu, Osmanlı tarihinde birçok ilke imza atmış bir devlet adamı olan Fethi Ahmed Paşa'nın Kraliçe Victoria'nın Taç giyme törenine katılıp katılmadığına dair tartışmaları ve konuya ilişkin eldeki verileri sunuyor.

Mustafa Sayar, eski Roma'daki en büyük köle ayaklanmasının lideri olan ve 19.-20. yüzyıl arasındaki dönemde siyaset, sanat ve edebiyatta çok kullanılan bir figür haline gelen efsaneleşmiş Spartacus'ü anlatıyor.

Kemalettin Kuzucu, Türk halk edebiyatının en önemli türlerinden atışmayı ele alıyor ve "kahveci" ile "müdavim" arasında gerçekleşen keyifli atışmaları resmediyor.

Benjamin Gourisse, Türkiye'de Tek Parti Dönemi'nden 1970'lerin ortalarına kadar olan bir dönemi inceliyor ve devlette kadrolaşma etkinliklerinin yakın tarihi üzerinden 'Aşkın Devlet Geleneği'ni sorguluyor.

Ozan Uludağ, 20. yüzyılın önde gelen tarihçilerinden Edward Hallett Carr'ın Yirmi Yıl Krizi: 1919-1939 kitabını ve kitabın bugüne olan izdüşümlerini değerlendiriyor.

Her ay olduğu gibi Toplumsal Tarih'in 211. Temmuz sayısında da Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler" ve Emel Seyhan "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşeleriyle dergide yer alıyor.

Ayrıca Toplumsal Tarih'in Temmuz sayısında, Hrant Dink anısına düzenlenen atölye çalışmalarından "İsmail Beşikçi Paneli: Türkiye'de Akademik Özgürlük" başlıklı toplantıyla ilgili değerlendirmeyi ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen tarih etkinliklerini içeren diğer haberleri okuyabilirsiniz.

Bültenler / Kültür Sanat

Kültür Sanat Haberler

Son Dakika Haberleri

title