KKTC Vatandaşı Olmak Zorlaşıyor

KKTC Vatandaşı Olmak Zorlaşıyor

KKTC'de 5 Yıl İkamet Eden ve Çalışanlara Tanınan Vatandaşlık Hak Süresi 10 Yıla Çıkarılıyor.

KKTC Vatandaşı Olmak Zorlaşıyor

KKTC'de 5 yıl ikamet eden ve çalışanlara tanınan vatandaşlık hak süresi 10 yıla çıkarılıyor.

Yeni Yurttaşlık Yasası ile KKTC'ye gelen işçilere, daimi oturma izni verilmesi olanaklı kılınarak, bu kişilerin vatandaş olmadan da vatandaşlık haklarının bazılarından yararlandırılması yoluna gidilecek. Ancak ikamet süresi artırılarak, vatandaşlığa geçiş için en az 10 yıl şartı aranacak. Ancak bu 10 yıllık sürenin bitmesi de vatandaş olunabileceği anlamına gelmiyor. 10 yıllık süre, kişilere sadece başvuru hakkını tanıyor, otomatik olarak vatandaşlık hakkı verilmesini sağlamıyor. Vatandaş yapma yetkisi

de, yeni yasayla Bakanlar Kurulu'na veriliyor.

KKTC makamları, yasa yürürlükte olmasına rağmen çok sayıda 5 yıllık süresini doldurmuş, koşullarını yerine getirmiş, özellikle TC kökenlileri vatandaş yapmayı durdurmuştu.

(MG-OYK-OYK-NÇ-D)