Hammarberg: "Hükümet Yetkililerinden Oldukça Olumlu Mesajlar Aldım"

Hammarberg: "Hükümet Yetkililerinden Oldukça Olumlu Mesajlar Aldım"

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Ankara'da Bir Araya Geldiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesi Konusunda Görüşlerini Aktardığı Hükümet Yetkililerinden, Bu Durumun Sona Ereceğine İlişkin Çok Olumlu Mesajlar Aldığını Söyledi.

Hammarberg:

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Ankara'da bir araya geldiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi konusunda görüşlerini aktardığı hükümet yetkililerinden, bu durumun sona ereceğine ilişkin çok olumlu mesajlar aldığını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Hammarberg, programına devam edeceği İstanbul'a geçmeden önce Limak Ambassador Otel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hammarberg Türkiye'de insan hakları konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldığını, bardağın dolu tarafına bakıldığında, reformların Türkiye'yi bu konuda pek çok ülkeden ileride bir konuma taşıdığını ifade etti.

Bununla birlikte, "Yeni kabul edilen yasalarda henüz eksiksiz bir uygulama olduğundan söz etmek mümkün değil" diyen Hammarberg, kabul edilen yeni mevzuatın, bu mevzuatı uygulamakla görevli kişiler tarafından anlaşılmasında bazı sorunlar olduğunu kaydetti.

Türk Ceza Kanunu'nun tartışmalı 301. maddesinin de bu çerçevede değerlendirilebileceğine işaret eden Hammarberg, bu konunun Ankara'daki temasları sırasında da gündeme geldiğini söyledi.

Konu ne olursa olsun, barışçı görüşler ifade eden kişilere karşı dava açılmasına özgürlükçü bir toplumda izin verilmemesi gerektiğini belirten Hammarberg, Orhan Pamuk ve Elif Şafak'a açılan davaların son derece talihsiz olduğunu, bu maddeden henüz kimsenin hüküm giymemiş olmasının konunun önemini azaltmadığını söyledi.

"Bu konuyla ilgili görüşlerini aktardığı hükümet yetkililerinden çok olumlu tepkiler aldığını" belirten Hammarberg, "En yüksek makamdan bana verilen mesaj, bu maddenin uygulamasında hatalar yapıldığı ve bunların düzeltileceğiydi. Edindiğim izlenime göre bu düzeltme işlemi oldukça yakın bir zamanda gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Hammarberg bir başka soru üzerine, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de benzer yasaların bulunduğunu, ancak benzerliklere rağmen kullanılan dilin farklı olduğunu ve bunların yorumlanmasında Türkiye'den farklı bir yol izlendiğini ifade etti.

301. maddeyle ilgili sorunu gidermenin üç yolunun, "bu maddenin tamamen kaldırılması, değiştirilmesi ya da belli bir ifade kullanılmasıyla, yasayı uygulayanlara maddenin yorumlanış şeklinin kanun koyucu tarafından amaçlanan şekil olmadığının bildirilmesi" olabileceğini, ancak Türkiye'nin bunlardan hangisini seçeceği konusunda kendisine bilgi verilmediğini kaydetti.

Hammarberg'e, "Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa tasarısı"nın Fransız meclisinde kabul edilmesine ilişkin görüşleri de soruldu.

Tasarının henüz senatodan geçmediğine, geçme olasılığının bulunduğunu da inanmadığına dikkat çeken Hammerberg, bununla birlikte bu durumu, "çok üzüntü verici ve talihsiz bir gelişme" olarak niteledi.

Hammarberg, Türkiye'de insan haklarının izlenmesi ve denetlenmesi konusunda etkin bir mekanizmanın mutlaka oluşturulması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA