Yurtdışı Emeklilik İçin Üç Bakanın Onayı Bekleniyor

Yurtdışındaki Türk Vatandaşlarının, Yurda "Kesin Dönüş" Koşuluyla, Bir Gün İçin 3.5 Dolar Üzerinden Borçlanmak Suretiyle Emekli Olmalarını Sağlayan 3201 Sayılı Yasanın Uygulamasından Çıkan Sorunları Gideren Yönetmelik Hazırlandı.

Yurtdışı Emeklilik İçin Üç Bakanın Onayı Bekleniyor

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının, yurda "Kesin Dönüş" koşuluyla, bir gün için 3.5 dolar üzerinden borçlanmak suretiyle emekli olmalarını sağlayan 3201 sayılı yasanın uygulamasından çıkan sorunları gideren yönetmelik hazırlandı.

Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için üç bakanın imzası bekliyor. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın, üzerinde aylarca çalışarak ortaklaşa hazırladığı yönetmelik tamamlandı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın önünde bulunan yönetmelik, bu üç bakanın "Tamam, uygundur" demelerini bekliyor.

TEK GENELGE GELECEK: Üç bakanın onayını alınca yönetmelik, Başbakanlıkça, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacak. Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı bünyesinde birleştiren Sosyal Güvenlik Kurumu, bu üç kurum mensubunu da kapsayan tek bir uygulama genelgesi yayımlayacak. Böylece, parasını yatırdığı halde emekliliğini fiilen alamayan, borçlanmaya başladığı halde ne olacağı belli olmadığından kaygıyla başvurmak için sıra bekleyen vatandaşların önü açılacak, emekli olabilmeleri için fiilen de düğmeye basılmış olacak.

KESİN DÖNÜŞ TANIMI: Yetkililerin verdiği bilgiye göre; yönetmelikle Yargıtay kararları ışığında, "Kesin Dönüş" tanımının yeniden yapıldı. "Ben yönetmeliğe uygun olarak ’Kesin dönüş’ yaptım. Yasal hakkımı kullanaraka emekli olmak istiyorum" diyen vatandaşlardan, beyan ve taahhüt belgesi alınacak. Kesin dönüş yaptığına ve yurtdışından sağlık yardımı almadığına ilişkin beyanı doğru çıkmayan olursa; bunların hem emeklilik hakları ellerinden alınacak hem de ek cezai yaptırımlar getirilecek.

Süleyman DEMİRKAN/ANKARA