"SGK Prim Borçları Yeniden Yapılandırılacak"

"SGK Prim Borçları Yeniden Yapılandırılacak"

SGK Tunceli İl Müdürü Doğan, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirterek, başvuru için son günün 31 Mayıs olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tunceli İl Müdürü Mehmet Tahir Doğan, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirterek,başvuru için son günün 31 Mayıs 2013 olduğunu bildirdi.

Doğan, makamında düzenlediği basın toplantısında, yapılandırmaya ilişkin bilgi vererek, "10.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 5510 sayılı kanuna 'Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması' başlığını taşıyan geçici 46. madde eklenmiş oldu" diye konuştu.

Doğan, şunları kaydetti:

"Böylece 01.10.2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olup, ilgili kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuata göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken kişilerin borçlarının, başvuruda bulunmaları halinde 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre yapılandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl müdürlükleri/merkez müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları ile güncellenerek peşin veya taksitle ödeme yollarından biriyle de borçlar tahsil edilebilecek. Taksitle ödeme yapılması durumunda ikişer aylık ödeme periyodu ile azami 18 aya kadar borçlar taksitlendirilebilecek. Borç yapılandırması için en son başvuru tarihi 31 Mayıs 2013. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar yapılandırma talebinde bulunabilecekler. Teknik sorunlardan kaynaklı bir mağduriyet yaşanmaması için müracaatların son güne bırakılmamasını öneriyoruz."

Muhabir: Fatma Çıray

Yayıncı: Ahmet Ekici - TUNCELİ

Kaynak: AA