Sarıgöl'de Adres Bilgileri Elektronik Ortamda

Sarıgöl'de Adres Bilgileri Elektronik Ortamda

Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde, Adreslerin Elektronik Ortamda Takibine İlişkin 'Adrese Dayalı Veri Tabanı Bilgilendirme' Toplantısı Yapıldı.

Sarıgöl'de Adres Bilgileri Elektronik Ortamda

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, adreslerin elektronik ortamda takibine ilişkin 'Adrese Dayalı Veri Tabanı Bilgilendirme' toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Sarıgöl köy muhtarları, mahalle muhtarları, resmi daire amirleri ve memurların yanı sıra Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlileri de katıldı. Sarıgöl Ziraat Odası toplantı salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Sarıgöl İlçe Nüfus Müdürü Veli Narman başkanlık yaptı.

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlilerinden Halil Akarsu yaptığı konuşmada, "Adreslerin belirli bir standarda kavuşması, adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içersinde güncel olarak tutulması ve bu konudaki dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi amaçlamaktadır. Adres bileşenlerindeki değişiklikleri takip eden 10 iş günü içersinde, Ulusal Adres veri tabanına işlenmesinde, belediyeler sorumludur. Belediye sınırları dışında kalan yerler ise özel idare sorumluluğundadır. Muhtarlara gerek bildirim, gerekse adres bilgilerinin güncelliğinin sağlanması konusunda, geniş sorumluluklar verilmiştir" dedi.

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlisi Akarsu, gerçeğe aykırı adres ve nüfus belgesi düzenleyen muhtar ve nüfus memurlarına verilecek olan cezaları da toplantıya katılanlara anlattı. Akarsu şöyle konuştu, "Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya nüfus cüzdanı talep belgesi veren köy ya da mahalle muhtarları ile her hangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğü'ne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler de nüfus hizmetleri kanununun 67.maddesi gereğince, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kurumlar kendilerine bildirilen adres değişikliklerini en fazla 10 iş günü içersinde nüfus müdürlüğüne veya genel müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler" diye konuştu.

(VS-ÖU-YK)

27.05.2007 15:02 TSİ