Hakkari'nin Eğitim Sorununu Çözecek 25 Maddelik Genelge

Hakkari'nin Eğitim Sorununu Çözecek 25 Maddelik Genelge

Öss Ve Oks'de Son Yıllarda Sonuncu Olan Hakkari'de Bu Başarısızlığın Önüne Geçmek, Eğitimin Kalitesini Artırmak İçin Bir Dizi Önlemler Alındı.

Hakkari'nin Eğitim Sorununu Çözecek 25 Maddelik Genelge

ÖSS ve OKS`de son yıllarda sonuncu olan Hakkari`de bu başarısızlığın önüne geçmek, eğitimin kalitesini artırmak için bir dizi önlemler alındı.

Hakkari Valiliği, eğitimdeki kaliteyi artırmak için 25 maddelik bir genelge yayınlayarak, ilköğretim ve lise müdürlüklerine göndererek titizlikle uyulması talimatını verdi. Hakkari Vali Yardımcısı Orhan Balcı, ilköğretim ve lise müdürleriyle bir toplantı düzenleyerek yazılı olarak verdikleri genelgenin önemini sözlü olarak da aktardı. Balcı, ``İnşallah bu toplantı, Hakkari`nin eğitim ve öğretimde istenilen yere varması açısından hayırlı olur`` dedi.

Hakkari eğitimde yaşanan sıkıntılarla gündeme gelirken, son yıllarda ÖSS ve OKS`de hep son sıralarda yer aldı. Hakkari Valiliği bu kötü gidişatın önen geçmek ve eğitimdeki kaliteyi artırmak için bir dizi tedbirler aldı. Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu`nun yayınlayıp, tüm okul müdürlüklerine gönderdiği genelgeyi eğitimcilere Vali Yardımcısı Orhan Balcı düzenlediği toplantıda sözlü olarak aktardı.

Balcı, ``Bu genelgede sayın valimizin belirlemiş olduğu 25 maddelik genelgede eğitim ve öğretimde ilimizin daha başarılı olabilmesi için olması gereken tedbirler sıralanmış. İnşallah bu toplantı Hakkari ilimizin eğitim ve öğretimde istenilen yere varması açısından hayırlı olur diye düşünüyorum ve mevcut sorunların çözümüne katkı sağlayacağı inancındayım. Ayrıca eğitim camiasındaki tüm personelin eğitime, insan hakları konusunda yaklaşmaları gerekir.Yani bir öğrencinin dahi eğitim öğretimden faydalanamaması bir insan hakları ihlali olduğu bilinciyle hareket etmelidirler`` dedi.

Genelgede, öncelikli olarak öğrenci, veli, öğretmen ve idareci işbirliğine, kız çocuklarının okula kazandırılmasına, okul öncesi eğitime, sosyal, sportif faaliyetlerin artırılmasına ve okullardaki şiddetin durdurulmasına yönelik alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor. Genelgede önemli başlıklar şöyle sıralanıyor:

* Okul öncesi eğitimde daha çok başarılı olmak zorunlu.
* Okulların spor salonu olanlardan, olmayan okulların yararlandırılması sağlanacak.
* Öğrenci kayıtları adaletli bir şekilde yapılacak.
* Okul aile birliklerinin kayıtlardan sonraki süreçte zorlamadan sene içinde velilerden yardım almaları doğaldır.
* Okulların atıl durumda bırakılmaması, hayat boyu eğitimin devam ettiği, bu yönde çalışmaların yapılacak.
* Özürlü olup da eğitilebilecek çocuklara mutlaka ulaşılacak.
* İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve okul müdürlüklerinin başarıları proje geliştirmeleriyle ölçelecek, bu nedenle proje üretilecek.
* Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının mutlaka önüne geçilmesi gerekir, çocukları akla gelebilecek her türlü olumsuz oluşumlardan koruma sağlanacak.
* Okulların 2006-2007 eğitim öğretim dönemine hazırlanması için tuvaletler, lavabolar ve su şebekeleri başta olmak üzere fiziki durumlarının düzeltilmesi, çevre düzenlemeleri dahil ağaçlandırmaların yapılması ve bakımlı olmalarının sağlanacak.
* Hakkari`nin ülke sıralamasında başarı düzeyinin çok düşük olması dikkate alınarak, başarılı olabilmesi için ciddi bir şekilde durum değerlendirmesi yapılacak.
* Öğrenci veli işbirliği ve rehberlik hizmetleri artırılacak.
* Okulların demirbaş donanım malzemeleri ihtiyaçlarının tespitinin yapılarak özellikle masa, sıra gibi ihtiyaçların tümünün tespit edilerek karşılanması sağlanacak.
* Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi yönünde ana sınıfı uygulamasının tüm okullara yaygınlaştırılması sağlanacak.
* Kız çocuklarının eğitimi konusunda gerekli çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda yapılacak.
* Velilerin eğitimi konusunda çalışmalara başlanacak.
* Yurt ve pansiyonlarda bulunan öğrencilerin ailelerinden ayrı oldukları göz önünde bulundurularak, kaldıkları yurt ve pansiyonlar sıcak bir aile yuvasına dönüştürme yönünde çalışmalar yapılacak.
* Öğretmen ihtiyaçlarının, öncelikle asil öğretmenlerle karşılanmasına çalışalacak.
* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kamu Yararlı Dernek ve Vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kardeş Okul Projesi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının da eğitim öğretim sorunlarının en aza indirgenmesi yönünde araç, gereç, malzeme, ek derslik, yurt ve pansiyon yapımı gibi desteklerini alma yönünde somut projeler hazırlanarak, okulların sorunlarının giderilmesine yönelik çalışılacak.
* Fakir ve mağdur ailelerin öğrencilerinin sorunlarının giderilmesi için `Yardımcı Aile Projesi Uygulaması` başlatılarak, okul idarelerince yardımların gizlilik içinde çocuklara ulaştırılması sağlanacak.
* Mesleki Teknik Eğitim Okullarında kız çocuklarına yönelik çocuk gelişimi gibi bölümlerin açılması sağlanacak.
* Kaymakamlar, İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve milli eğitim yöneticilerinin, okul müdürleri ve okul yöneticilerinin sicillerinin başarı derecelerine ve performansları dikkate alınarak dolduracak.
* Geleceğin teminatı olan çocukların Milli Eğitim Temel Kanununun amir hükümleri çerçevesinde Atatürk Milliyetçiliği`ne bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti`ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirilmesi için gerekli özveri ve özen gösterilecek.
* Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel imkanlardan yararlanarak, okulların ihtiyaçları giderilecek.
* Okulların çevre düzenlemesi için kurum ve kuruluşlar, okul aile birlikleri ve velilerin desteği alınacak.
* Okullarda sportif ve sosyal faaliyetler artırılacak.