Haberler

Akbank "Rol Model Akbanklı Kadın Programı"nı başlattı

Güncel Haberler

Akbank, kadının iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve daha görünür olması gerektiği inancıyla Rol Model Akbanklı Kadın Programı'na başlıyor.

Akbank, kadının iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi ve daha görünür olması gerektiği inancıyla Rol Model Akbanklı Kadın Programı'na başlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, toplumda ve iş yaşamında kadınların seslerinin daha güçlü duyulmasını ve hayallerinin fark yaratacak hikayelere dönüşmesini desteklemek için Rol Model Akbanklı Kadın Programı'nı hayata geçirdi.

Kadınların bakış açılarının ve yetkinliklerinin geliştirilerek kendilerine farklı hedefler belirlemelerine ve bu yolda ilerlemelerine destek olmayı amaçlayan banka, mentorluk süreci ile sürekliliği olan bir rol model ağının oluşmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Akbank olarak kadınların iş hayatında ve toplumdaki yerinin güçlendirmesini çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kurum olarak kadının iş hayatındaki ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesini önemsiyor ve daha görünür olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yolda atılan her adım daha kapsayıcı bir gelecek için cesaret veriyor. Biz Akbanklı kadınlar olarak ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bunu daha da sağlamlaştırmak adına her sürecimizi yakından takip ediyor ve geliştiriyoruz. Şimdi bu yaklaşımımızla topluma da fayda sağlayabilmek için Rol Model Akbanklı Kadın Programı'na başlıyoruz.

Herkese ilham olacak kadın hikayelerini beraber ortaya çıkarmayı ve bu hikayelerden güç alarak toplumda dönüşüm için kelebek etkisi yaratmayı istiyoruz. Kapsayıcı bir toplum olmak adına hayal ve ideallerini paylaşan Akbanklılar arasından 20 arkadaşımız programın ilk katılımcıları oldu. Dört modülden oluşan ve 6 ay sürecek eğitim programının sonunda rol model Akbanklı kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği adına yeni projeler geliştirmelerini mentorluk yapmalarını ve değer ağı oluşturmalarını hedefliyoruz."

Programın açılış etkinliğinde 2004-2020 döneminde UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü'nün direktörlüğünü yürütmüş ve merkezi Barcelona'da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçilen Gülser Corat da konuklar arasında yer aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kendi tecrübelerinden de bahseden Corat, kadının temsilinin artırılmasına yönelik çalışmalarla farkındalığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Gülser Corat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNESCO toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm bireylerin kanun önünde eşit olarak görülmesi hiçbir ayrımcılık olmadan fırsatlardan eşit olarak faydalanması şekilde tanımlar. Ben buna toplumların tüm bireylere aynı değeri vermesi ifadesini ekliyorum. Kadının toplumda yeterli temsiliyetinin olmamasının sebebi toplumsal normlardır. Bunun tek pozitif tarafı normların statik değil değişebilir olmasıdır. İş hayatında eşitlik çok konuşulurken özel hayatta eşitlik hiç konuşulmuyor.

Ev, çocuk, yaşlı bakımı hala sadece kadınların sorumluluğunda görülüyor. İş-özel hayat dengesi açısından kadınları dinlemek ve onlara esneklik sağlamak önemli. Salgın döneminde kız çocuklarının okuldan, kadınların iş hayatından ayrılma oranlarının çok yüksek olduğuna dair araştırmalar var. Gelecekte dijital beceriler çok daha önemli hale gelecek. Bu alanda kadınlara yönelik düzenlemeler ve pratikler hayata geçirilmezse kadınların iş hayatına katılımı konusunda olumsuz etkiler derinleşecektir. Ancak eğitim ve kadınlara ekonomik bağımsızlık kazandırılması ile eşitsizliklere çözüm bulmak mümkün olabilir diye düşünüyorum."

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanında yoğun bir eylem planı yürüten Akbank, salgınla birlikte daha da derinleşen tüm farklı ihtiyaçları göz önüne alarak projeler üretmeye devam ediyor. Çeşitli sebeplerle iş hayatına ara vermiş kadınların iş hayatına tekrar katılımının desteklendiği "İkinci Bahar" projesi, teknoloji odaklı görevlerde çalışan kadın oranının arttırılması için yürütülen "Teknolojide Güçlü Kadınlar" projesi gibi istihdam projeleri bankanın toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alarak yürüttüğü diğer çalışmalardan bazıları. Şimdi de kadının temsiliyetinin güçlendirilmesi ve görünürlüğünün artırılması için yeni bir programa başlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Binbaşgil Amelia Hamlin Pınar Anapa Banka Güncel Haberler

title