Yap-işlet-devret Modelinin Kapsamını Genişleten Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Yap-işlet-devret Modelinin Kapsamını Genişleten Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Trafiği Yoğun Karayolu, Gar Kompleksi, Lojistik Merkezi, Kruvazier Liman, Entegre Tesisleri, Sınır Kapılarının ve Milli Parklardaki Tesislerin Yap-işlet-devret Modeliyle Yaptırılmasını Öngören Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

Yap-işlet-devret Modelinin Kapsamını Genişleten Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Trafiği yoğun karayolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, kruvazier liman, entegre tesisleri, sınır kapılarının ve milli parklardaki tesislerin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin sonunda tasarı kabul edildi. Kanuna göre "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun"un kapsamına trafiği yoğun karayolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, kruvazier liman, entegre tesisleri ve sınır kapıları da eklenecek. Kanunun görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyle yap-işlet devret modelinin kapsamına ayrıca özel kanunla korunanlar hariç milli parklar, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yabani hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapım ve tesisler ile toptancı halleri alındı.

Yap-işlet-devret modeliyle üretilen mal veya hizmet bedelinin yararlananlar tarafından ödenmesi öngörülmeyen yatırımlar için devlet, ihaleyi kazanan şirkete katkı payı ödeyecek. Katkı payı kapsamında ilgili şirketin ürettiği mal veya hizmet bedelinin, mal veya hizmetten yararlananlar tarafından ödenmesi öngörülmeyen veya mümkün olmayan yatırımlarla ilgili yapılacak görevlendirmelerde, mal veya hizmetten yararlananların tüketim veya kullanım miktarları da dikkate alınarak belirlenen bedel, idare tarafından görevli şirkete tamamen veya kısmen ödenecek. Yatırım ve hizmetlerini yap-işlet-devret modeliyle yaptırmak isteyen idare, projeye ilişkin fizibilite raporuyla Yüksek Planlama Kurulu'na müracaatta bulunacak. Yap- işlet-devret sözleşmelerinde ödemelerin gecikmesi nedeniyle görevli şirketin uğrayabileceği zararların giderilmesi amacına dönük hükümler yer alabilecek. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan katkı paylarının karşılığı, ilgili idarelerin bütçelerine ödenek olarak konulacak. Bir yılda sözleşmeye bağlanacak yatırımların toplamı, ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 50'sini geçemeyecek.

İlgili yıl bütçelerinden ödenecek katkı paylarının toplamı ise o yılın merkezi yönetim bütçesinin sermaye giderleri toplamının yüzde 20'sinden fazla olmayacak. Bakanlar Kurulu, bu oranları 2 katına kadar artırmaya ve sıfıra kadar azaltmaya yetkili olacak.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerde görevli şirket ile sulamadan yararlananlar arasında sözleşme imzalanmaması halinde idare ile görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan yararlananlar tarafından ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı, sulama birliğinin bulunmadığı yerlerde muhtarlıklarda ilan edilecek. İnşa edilecek sulama kanallarının Hazine'ye ait araziden geçmesi durumunda arazi sözleşme süresi boyunca bedelsiz olarak görevli şirketin kullanımına bırakılabilecek.

(ZÇ-CC-CC-Y)

Kaynak: İHA