Turizm Bölgelerindeki Çevre Kirliliği Masaya Yatırıldı

Turizm Bölgelerindeki Çevre Kirliliği Masaya Yatırıldı

Tarsus Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi'ne, Seyhan ve Berdan nehirleriyle taşınan kirliliğin ortaya çıkarılması ve çevresel kirliliğin önlenebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Turizm Bölgelerindeki Çevre Kirliliği Masaya Yatırıldı

Tarsus Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi'ne, Seyhan ve Berdan nehirleriyle taşınan kirliliğin ortaya çıkarılması ve çevresel kirliliğin önlenebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

ÇKA toplantı salonunda gerçekleştirilen Seyhan ve Berdan Havzalarında Çevresel Kirliliğin Turizm Bölgesine Olası Etkileri konulu toplantıda, iki yıl önce Adana ve Mersin Valilikleri İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyonca hazırlanan 'Mersin-Tarsus Kültür-Turizm ve Koruma-Gelişim Bölgesi Kıyıları Karasal Kirlilik Kaynaklarının İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi' başlıklı rapor değerlendirmeye alındı.

Söz konusu raporla belirlenen sorun alanları, bu sorunların çözümü yolunda önerilen projeler ve bu projelere ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılar tarafından fikir alışverişinde bulunuldu.

Turizm bölgesinin evsel, endüstriyel ve tarımsal kirlilik tehdidi altında olduğuna ilişkin saptamaların gündeme geldiği toplantıda; sulama ve drenaj kanallarının korunması, izlenmesi ve kirletenlere yönelik etkin mücadele edilmesine yönelik değerlendirmeler paylaşıldı. Evsel ve sanayi kaynaklı atıksu kirliliğinin önlenmesi, bölge kıyılarına ilişkin karasal kirlilik kaynaklarının belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması gibi birçok konunun ele alındığı toplantıda; turizm bölgesini birinci derecede etkileyen Seyhan ve Berdan nehirleri havzalarındaki kirliliğin önlenmesinin ancak kapsamlı bir 'Nehir Havzaları Yönetim Planı' ile mümkün görüldüğüne ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

Toplantıya, Adana ve Mersin'in Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediye Başkanlıkları Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi ve Yenice Belediyeleri yetkili ve uzmanları katıldı. - ADANA