Kartal'da Çöken Bina İçin Ön İnceleme Raporu: Yıkanmamış Deniz Kumu Kullanıldı
BBC

Kartal'da Çöken Bina İçin Ön İnceleme Raporu: Yıkanmamış Deniz Kumu Kullanıldı

Kartal 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi.

Kartal'da Çöken Bina İçin Ön İnceleme Raporu: Yıkanmamış Deniz Kumu Kullanıldı

Kartal 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan ön inceleme raporu soruşturma dosyasına girdi.

İnşaat mühendisi, makine mühendisi, iş güvenliği uzmanlarınca hazırlanan raporda, çökme sonrası 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtilerek, apartmanın yapımında deniz kumunun yıkanmadan kullanıldığı belirtildi.

6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın etrafındaki binalar da önlem amacıyla boşaltılmış, bazıları kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlamıştı.

Çöken binada 47 kişinin ikamet ettiği bilgisine yer verilen raporda, zemin katın büyük bölümünün tekstil deposu olarak kullanıldığı, küçük bir kısmının ofis olduğu, faaliyette bulunmadıkları için çalışan bulunmadığı kaydedildi.

Binanın mimari ve statik projelerinin 16 Ekim 1992 tarihinde Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü'nce onayladığı belirtilen bilirkişi raporunda, binanın 7 katlı olarak yapıldığı belirtildi.

Raporda, binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü müddetçe görev yapıldığını belirten bilirkişiler, binanın betonunda kullanılan kumun yıkanmamış ve elekten geçirilmemiş deniz kumu olduğu, betonda midye kabuklarına rastlandığı, demirlerde korezyon oluştuğu, 12'lik inşaat demirlerinin 9,5'a kadar düştüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının binanın taban alanının yüzde 75'inde bodrum kat döşeme kotuna kadar tamamlandığı, yandaki binanın yıkılma riski nedeniyle sol aksın bulunduğu alanın şimdilik temizlenemediği bilgisine yer verildi.

Binanın çökmesinin ardından bir basın açıklaması yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), binanın çökmesinin arkasında iktidarın yanlış imar politikaları olduğunu belirtmişti:

"Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir. Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çıkarılmıştır.

"İçinde yaşayan yurttaşlarımıza mezar olan kaçak yapıyı kağıt üzerinde 'ruhsat' sahibi yapmanın vebali, bu yasayı çıkaran siyasal iktidarın üzerindedir.

"Hükümeti 'İmar Barışı' uygulamasını derhal son vermeye çağırıyoruz. Başta imar affı uygulamasından faydalandırılan yapılar olmak üzere mevcut yapı stoku planlı biçimde incelenmeli ve yönetmeliklere uygun olmayan, deprem güvenliği olmayan yapılar derhal tahliye edilerek gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır."

Beton kalitesi düşük

Proje statik hesaplarında inşaatta kullanılacak beton sınıfının BS 16 (C16) olarak öngörüldüğü belirtilen ön inceleme raporunda, beton basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 19 numuneden 10 adedinin dayanım değerinin (16N/mm²) altında olduğunun tespit edildiği, beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımında olduğu, yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 kat yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeni, bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı, inşaatın yapım sürecinde rol alan kişilerin kusurlu olabileceği ifade edildi.

Binanın çökmesinde kasıt unsuru bulunmadığı belirtilen raporda, kazanın öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Raporda, proje müellifi, teknik uygulama sorumlusu, sorumlu sürveyan, bina inşaatının yapımını üstlenen müteahhit veya yapı sahibi ile inşaatın yapımı sırasında denetleme sorumluluğu bulunan ilgililerin meydana gelen olayda kusurlu olabileceği kaydedildi.

BBC