Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir? - Haberler
Haberi Paylaş

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir. Kafirun suresi hakkında merak ettiğin tüm soruları cevaplayacağımız yazımızda Kafirun suresi fazileti Kafirun suresi okunuşu ve Kafirun suresi meali ile Kafirun suresini anlayabilir, Kafirun suresi dinle ile Kafirun suresini ezberleyebilirsiniz.

Kafirun suresi ve anlamı ile Kafirun suresi faziletine erişebilir, Kafirun suresi meali ve Kafirn suresi Türkçe meali ile Kafirun suresini idrak edebilirsiniz. Kafirun suresini ezberlemek isteyenler Kafirun suresini okunuşu için Kafirun suresi dinle seçeneğini değerlendirebilirler. Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir? Kafirun suresi anlamı nedir?

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. "Kâfirûn", inkârcılar demektir.

Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!" demiş; bu defa Kureyşliler, "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

Sûrede Hz. Peygamber'in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul yâ eyyuhe'l-kâfirûn.

2- Lâ a'budu mâ ta'budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abettum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a'bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?Kafirun suresi

KAFİRUN SURESİ DİNLEMEK ÇİN TIKLAYINIZ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

1. De ki: "Ey inkârcılar!

2. Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

3. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

4. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber'in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber'in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber'in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber'in şahsında müminlerin sadece bir Allah'a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah'a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber'i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. "Sizin dininiz size, benim dinim banadır" şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?Allah

Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimsenin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarılabileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi ( haber ) söz konusudur; haberise Allah'tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600). Bu âyet, bir vâkıa tesbiti olduğu ve müslümanların zayıf durumda bulundukları bir dönemde indiği için ondan din ve vicdan özgürlüğü anlamının çıkarılamayacağı da düşünülebilir. Kuşkusuz İslâm'da din, vicdan ve ibadet özgürlüğü vardır; ancak bu özgürlükler Medine döneminde inen âyetlerde ifade edilmiş, müslümanların hâkim oldukları zaman ve mekânlarda uygulanmış, hayata geçirilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: Sayfa:704-705

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?

Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Tavsiye:bunların işe yaramıyacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz şimdiden ezberleyin
İnşallah:Allah herkesin dualarını kabul etsin amin
Baran:Konusu çok etkileyici bir sure. Günahlarımızdan tövbe edelim bir daha da günaha yaklaşmayalım. amin
500