Geçici İşçilere Kadro

Geçici İşçilere Kadro

MHP'li Milletvekilleri 4c Kapsamındaki Geçici İşçilerin, Daimi Kadroya Alınmaları İçin Kanun Teklifi Hazırladı.

Geçici İşçilere Kadro

MHP'li milletvekilleri 4C kapsamındaki geçici işçilerin, daimi kadroya alınmaları için kanun teklifi hazırladı.

Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu'nun imzasıyla hazırlanan Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin C fıkrası kapsamında istihdam edilen personelin, 6 ay içerisinde başvurmaları halinde daimi işçi kapsamına alınması öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, özelleştirilen veya kapatılan KİT'lerde çalışanlardan emekliliği dolmamış olanların, kamu kurumlarına geçici personel statüsü ile yerleştirildiği belirtilerek, bu kişilerin yılda 10 ay çalıştırıldığını, 2 ay zorunlu olarak çıkış verildiği belirtildi.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, çalıştıkları kurumlarda diğer işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen çok daha düşük ücret alan 4C mağdurlarının, içine düştükleri geçim sıkıntısı nedeniyle aile düzenleri ve sağlıklarının bozulduğu kaydedildi.