Haberler

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, "Demokrasi Yürüyüşü" Düzenledi: "Yaşanan Süreç Tam Anlamıyla Bir Yargı Darbesidir"

Güncelleme:

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, yaşanan hak ihlallerine karşı bugün "Demokrasi Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekerek “Kadınlarımızın bir omuz mesafesinde, yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da “Anayasa Mahkemesi kararları yorumlanmaz, irdelenmez, asla ve asla tartışılmaz. Ancak Anayasa ve Anayasa’nın bu emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan hukuksal düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde uygulanmayacak kararlar değildir. Yaşanan süreç tam anlamıyla bir yargı darbesidir” diye konuştu.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, yaşanan hak ihlallerine karşı bugün "Demokrasi Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dikkat çekerek "Kadınlarımızın bir omuz mesafesinde, yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da "Anayasa Mahkemesi kararları yorumlanmaz, irdelenmez, asla ve asla tartışılmaz. Ancak Anayasa ve Anayasa'nın bu emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan hukuksal düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde uygulanmayacak kararlar değildir. Yaşanan süreç tam anlamıyla bir yargı darbesidir" diye konuştu.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, "Herkes için adalet, adalet için demokrasi" diyerek bugün Konak'ta "Demokrasi Yürüyüşü" düzenledi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve siyasi partilerin yer aldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da katıldı.

Konak Eski Sümerbank önünde başlan yürüyüş, "Hak, hukuk, adalet", "Savaş hayır, barış hemen şimdi", "Faşizme karşı omuz omuza", "Karanlığa teslim olmayacağız, "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Yani kadınlarımız iddete karşı yaklaşık bir haftadır İzmir'de sokaklarda ama bugün bir yürüyüşle bunu taçlandıracaklar. Buradan coşkuyla şiddete karşı çıkan kadın yoldaşlarımıza bin selam gönderiyoruz ve alkışlıyoruz" diyerek kadınları selamladı.

"ARTIK HUKUK DEVLETİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiği şu günlerde yine bir hak mücadelesi eyleminde, yine adalet arayışı içinde devam ettirdiğimiz adalet nöbetinin sonunda bir yürüyüşte buluşup bir araya geliyoruz. Ülkemiz hem yargının yürütme tarafından tahakküm altına alındığı, evrensel hukuk ilkelerinin göz ardı edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bir ülke haline geldi. Bizler hep birlikte böyle bir ülkede güce boyun eğmeyi reddedip daha güzel, daha yaşanılabilir bir düzen için mücadele ettik ve devam ediyoruz. Bizler, Anayasa'da yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' cümlesini kitaba sıkışmış soyut bir ifade olmaktan çıkarıp güçlü ve vazgeçilmez bir gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz, hedefliyoruz.

İzmir'in, Türkiye'nin hak savunucuları olarak, muktedirlerin haklara ve özgürlüklere yönelik saldırıları karşısında, yılmadan, boyun eğmeden barışı, demokrasiyi, hukuk devletini savunduk. Bundan hiç vazgeçmedik. Ne yazık ki ülkemiz, insan hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi, toplumsal yaşamı bunun üzerinden biçimlendirmeyi hedefleyen değil, koydukları sınırlarla, getirdikleri yasaklarla, acımasız sertlikte ve antidemokratik güvenlik politikalarıyla andığımız siyasal iktidarlar tarafından yönetildi, yönetiliyor. Artık hukuk devletinden, tarafsız ve bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değil.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YORUMLANAMAZ, İRDELENEMEZ"

Anayasal haklarını kullanan yüz binlerce yurttaşın protestolarına güvenlik güçleri tarafından acımasız ve orantısız bir şiddetle müdahale edildiği, halkın evlatlarının öldürüldüğü, binlerce yurttaşın yaralandığı Gezi direnişi bahane edilerek açılan ve bugüne kadar devam eden tüm yargılama sürecinde, hukuksal açıdan birçok garabetin yargılandığı davada arkadaşlarıyla birlikte tutuklanan ve hapis cezasına mahkum edilen meslektaşımız, dostumuz Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ihlal kararına uyulmamış, bununla da yetinilmeyerek kararın altında imzası bulunan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma başlatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi verdiği kararda hak ihlalini tespit etmiş, dosyayı görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek 'Can Atalay'ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve derhal tahliye et' demiştir. Anayasa'nın 153. Maddesi, 'Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme, yargı oranlarıyla birlikte idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar' hükümlerini içerir. Anayasa Mahkemesi kararları yorumlanmaz, irdelenmez. Anayasa Mahkemesi kararları asla ve asla tartışılmaz. Ancak Anayasa ve Anayasa'nın bu emredici hükümleri ve bağlayıcı nitelik taşıyan hukuksal düzenlemeler ve kesin nitelikteki kararlar istenildiğinde uygulanacak, istenilmediğinde uygulanmayacak kararlar değildir.

"YAŞANAN SÜREÇ TAM ANLAMIYLA BİR YARGI DARBESİDİR"

Yaşanan süreç tam anlamıyla bir yargı darbesidir. Bir davada hakkında tahliye kararı verilen, başka bir dosyada tutukluluk süresi azami süreyi aşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Eş Başkanı Gülten Kışanak da haksız ve hukuksuz bir biçimde halen tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Bir yandan ülkemiz aydınları, gazeteciler, yazarlar düşüncelerini ifade ettikleri için halkın haber alma hakkını kullanmasını sağladığı için gözaltına alınmakta, tutuklanmakta. Bir yandan örgütlü af niteliğindeki infaz değişiklikleriyle; kardeşimiz, dostumuz Hrant'ın katili serbest bırakılmaktadır. Siyasi rehine olarak tutulan, özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının gerekçesi olan adalet ve vicdandan uzak bu kararların bağımsız ve tarafsız bir yargı düzeninin ürünü olduğuna inanmamızı istiyorsunuz. Asla inanmayacağız.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ, İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuşmamızı, yazışmamızı, iletişim kurmamızı, bir araya gelmemizi engellemeye ve bütün hayatımızı kontrol altına almaya çalışıyorsunuz, başaramayacaksınız. Yürütmenin yargıya müdahalesini eleştirmemize, yargı bağımsızlığı olmadan bir ülkede hiç kimsenin hukuk güvenliğine sahip olmayacağını haykırmamıza engel olmaya çalışıyorsunuz, engel olmayacaksınız. Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in, Ethem Sarısülük'ün, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Medeni Yıldırım'ın, Ahmet Atakan'ın, Hasan Ferit Gedik'in demokratik protesto haklarını kullanırken öldürülmelerini; Berkin Elvan'ın katledilmesini doğal kabul etmemizi, unutmamızı, 'Emri ben verdim' diyenlerin sorumluluğunu yok saymamızı, onların katillerini saklamamızı, yargıdan uzak tutmamızı, cezasız bırakmanızı kabul etmemizi bekliyorsunuz, asla kabul etmeyeceğiz.

İkizdere'de, Kazdağları'nda, Yılmazköy'de, Akbelen'de ve daha birçok yerde havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, tüm kamusal alanlarımızı; kendi çıkarlarınız için halkın ihtiyaçlarını hiçe sayarak, rant, talan ve yağma düzenine kurban etmenize rıza göstermemizi bekliyorsunuz. İzin vermeyeceğiz."

"KADINLARIMIZIN BİR OMUZ MESAFESİNDE, YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi:

"1999'da kadına karşı şiddet için uluslararası dayanışma günü ilan edildi. Kadınlarımızın bir omuz mesafesinde yanında olmaya devam edeceğiz. 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' demiştik, İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durmaya devam edeceğiz. Diyorum ki 'Susma sustukça sıra sana gelecek'. Diyorum ki 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz'. Diyorum ki 'Birleşe birleşe kazanacağız'. Diyorum ki 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam'. Bu güzelim topraklarda, emeğin hakkının verildiği, demokrasinin layık olduğu şekilde yaşandığı, insanların dayanışma ve huzur içinde oldukları bir memleketi hep beraber kuracağız."

Kaynak: ANKA / Yerel

İstanbul Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi Sefa Yılmaz Tunç Soyer Demokrasi İstanbul Yargı İzmir Yerel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Tahliye olan Sıla Doğu, 'Dilan' diye bağırarak ağladı

Tahliye olan Sıla Doğu, "Dilan" diye bağırarak ağladı

Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den açıklama

Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den açıklama

Bakmadan Geçme

LGS'de çıkan soru davalık oldu! LGS sorusu iptal edildi mi? LGS'de iptal edilen soru var mı? 2024 HSK kararnamesi açıklandı mı? Hakim ve savcıların yeni görev yerleri neresi? 14 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? SURVİVOR NEFİSE KİM, KAÇ YAŞINDA? Nefise Karatay nereli? Can Doğu tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu hapisten çıkacak mı, davasında son durum ne? SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM? Survivor All Star şampiyon kim oldu? Türkiye- Çin maçı ne zaman? Türkiye- Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sıla Doğu hapisten çıktı mı, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu davasında son durum nedir? ''Hierarchy'' dizisinin konusu ne? Hiyerarşi dizisi nereden izlenir? 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Hiyerarşi dizisi kore yapımı mı? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Haziran dün gece deprem mi oldu? Dilan Polat'ın kardeşleri serbest mi bırakıldı? Sıla Doğu ve Can Doğu hapisten çıktı mı? GELİNİM MUTFAKTA 14 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? #128105 MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 14 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar?
Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title