Haberler

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir? Budizm neye tapar?

Güncelleme:

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. Peki Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir? Budizm felsefesi nedir? Budizm'in Tanrısı nedir? Budizm neye tapar? İşte detaylar...

Budizm nedir? Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. Peki Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir? Budizm felsefesi nedir? Budizm'in Tanrısı nedir? İşte detaylar...

BUDİZM NEDİR?

Budizm, bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. İlk önce Hindistan'da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güneydoğu ve Doğu Asya'da (Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde) yayılmıştır.

Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm'in hedef i; hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir?Çileci Siddharta ve beş yoldaşı. Bir Laos tapınağından duvar resmi.

Budizm, Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Budist metinlerinde'uyanmış kişi - farkında olan' anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiştir. "Tarihî Buda" da denilen Siddhartha, Budizm'in kurucusu olarak kabul edilir. Siddharta'nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak amacıyla yaptığı uzun çalışmalar sonucu ıstırabı sona erdirecek bir mânevî anlayışa ulaştığı ve böylelikle Budalık'a eriştiği kabul edilir.

Budizm, Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra 500 sene boyunca Hint Yarımadası'nda, daha sonra Asya ve Dünya'nın geri kalanında yayılmaya başladı. Hindistan'da zamanla etkisini yitiren Budizm, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu kültüründe etkisini günümüze kadar devam ettirmiştir.

BUDİST NEDİR, KİME DENİR?

Budizm, Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra 500 sene boyunca Hint Yarımadası'nda, daha sonra Asya ve Dünya'nın geri kalanında yayılmaya başladı. Hindistan'da zamanla etkisini yitiren Budizm, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu kültüründe etkisini günümüze kadar devam ettirmiştir. Budizm dininden olan kimselere Budist denir.

BUDİZM NASIL BİR DİN, İNANÇ?

Budizm, teist, tek tanrıcı bir din degildir; fakat bu onun ateist bir din oldugu anlamına da gelmez. Evet, Budizme gore yaratan bir tanrı yoktur, fakat yaratılma düşüncesinden bagımsız olarak, herşey birbirine baglı ve eşzamanlı olarak vardır.

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir?Müzakere eden rahipler, Sera Manastırı, Tibet

BUDİZM'İN TARİHİ NEDİR?

Budizm MÖ 563-MÖ 483 yılları a rasında yaşadığı tahmin edilen, bugün Buddha olarak bilinen Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Siddhartha Gautama, Kuzey Hindistan'da bir prens olarak doğduktan sonra hayattaki acıları sona erdirmek için bir yol bulmak amacıyla krallığını terk etmiş ve uzun çalışmalar sonucunda aydınlanmaya ulaşmıştır.

Sosyolojik ve tarihsel plânda Budizm'in, Hindistan işgal eden Aryan topluluklarının beraberinde getirdiği Brahmanizm'e karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Felsefî kaynakları arasında Brahmanizm ve Hinduizm ile birlikte Jainizm ve yerli halklarının eski din ve kültürleri de sayılabilir. Ancak geleneksel olarak Budizm'in en temel kaynağı olarak Siddharta Gautama'nın aydınlanma deneyimi ve bu deneyim sayesinde kazandığı bilgelik gösterilir.

BUDDHA'NIN (BUDA) HAYATI, YAŞAMI, FELSEFESİ

Siddhartha Gautama'nın, Nepal'deki Lumbini'de doğduğu düşünülmektedir. Yaygın olmamakla birlikte Hindistan-Nepal sınırındaki Kapilavastu'da doğduğuna dair iddialar da vardır.

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir?Buda'nın ayakizi ile üzerinde Dharmachakra ve triratna işaretleri, M.S. 1. yy, Gandhara.

Geleneksel olarak kabul edilen yaşam hikâyesi şöyledir:

Siddhartha Gautama klanı ve Sakya Kabilesi'nden bir prens olarak dünyaya gelir. Doğumundan kısa bir süre sonra babası Kral Suddhodana'yı bilge olduğu varsayılan bir kişi ziyaret eder. Siddhartha hakkında "Bu çocuk ya muhteşem bir kral (chakravartin) veya muhteşem bir kutsal adam (Sadhu) olacak" der. Siddhartha'nın ileride kral olarak yerine geçmesini arzulayan babası ise onun yaşamı boyunca acı ve ölüm gibi hayatın gerçeklerinden habersiz sarayda yaşamasına çaba gösterir.Bundan dolayı Siddhartha, hayatının ilk 29 yılını insan nefsinin arzu edebileceği her tür zenginliğin içinde yaşamıştır. Babasının çabalarına rağmen Prens Siddharta, 29 yaşındayken ilk kez bir yaşlı insanın acı çektiğini görür. Bu olaydan sonra sarayın dışında yaptığı gezintilerde hasta bir adam, çürümüş bir ceset ve çileci bir derviş görünce hayatın ızdırap içerdiğini fark eder ve acıyı altetmek için çileci bir derviş olarak yaşamaya karar verir.

Derviş olmak için görkemli hayatı arkasında bırakarak sarayından ayrılan Siddhartha, başlangıçta çeşitli dervişlere katılarak onların çileci öğretilerini izler. Bu dervişler toplumdan ayrı, yoksun bir hayat sürerek açlık, kendine eziyet gibi çeşitli yöntemlerle nefislerini engellemeye çalışmaktadırlar. Uzun süre bu yoksun hayatı izleyen Siddhartha, bu yöntemlerin insana açlığa dayanma, hassas fısıltılar duyma, vücutta ağrı hissetmeme gibi olağanüstü rûhânî güçler kazandırdığını fark eder, ancak aynı zamanda vücuduna zarar verdiğini de görür.

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir?Nanshan Chan tapınağı, Longkou Yantai, Çin

Siddhartha, bu yöntemlerin aradığı cevaba ulaşmasına katkıda bulunmadığını, prens olarak zenginlikler içindeki hayatında olduğu gibi tatminsizlik ve huzursuzluk yarattığına karar verir. Böylelikle çileci yaşamına son vererek anapanasati denilen"nefesi dikkatle takip etme" meditasyonunu geliştirir. Çileci yaşam yerine, ne nefsin her isteğine boyun eğen, ne de vücudu yıpratacak kadar mahrum bırakan ve Orta Yol olarak tanınan bir yaşam şekli geliştirir. Söylenceye göre çileci hayatı terk etmesi, bir gün köylü bir kızın getirdiği süt ve pirinç muhallebisini kabul etmesiyle olur; ve bir incir ağacının altında nefes meditasyonuna oturur. 49 günlük meditasyondan sonra 35 yaşındayken ilmini tamamlar ve günümüz Bodh Gaya'sında bulunan bu ağacın altında aydınlanmaya ulaşır.

Aydınlanmasından sonra Buda veya Gautama Buddha adını alarak öğretilerini yaymaya başlar. Hindistan'ın kuzeyini, Ganj kıyılarının kutsal kenti Benares ve dolaylarını yeni felsefesini anlatarak gezen Gautama Buddha, kayıtlara göre 80 yaşında Kuşinagar'da ( Hindistan ) ölmüştür.

BUDİZMİN SEMBOLÜ NEDİR?

Buda'nın doktrinine Pali dilinde "dhamma" denilmektedir. O, ulaştığı hayat kanununu ilan ettiğinde verdiği ilk vaazını "kanun tekerleğini döndürmek" şeklinde açıklamıştır. Bu sebeple tekerlek, Budizmin sembolü olmuştur.

Buda, iki aşırılık arasında orta yolu telkin etmiştir. İki aşırılık ıstıraplı iken orta yolda, bilgi, kurtuluş ve mutluluk vardır. Bu orta yol, kişiyi nirvanaya ulaştıracaktır. Nirvanaya ulaşmak için kötü huylara sahip benliği, arzu ve ihtirası yok etmek, hikmet olgunluğuna kavuşmak gerekmektedir. Kişi ancak nirvanaya ulaşarak tenasühten kurtulabilir.

Istırabın kaynağı olan arzu ve ihtirasların giderilmesinde başvurulan "sekiz dilimli yol" Budizmin temelini oluşturur. Bu sekiz madde, sila (ahlak ), samadhi ( meditasyon ) ve panna (hikmet ) prensiplerinin geliştirilmiş hâlidir.

Budizm nedir? Budizm dininin özellikleri ve sembolü nedir?Budist Tapınak, Chiangmai, Tayland

TRİ-RANTA (ÜÇ CEVHER) NEDİR?

Budizmde iman ikrarına"tri-ranta" (üç cevher ) denir. Bu ikrar, "Buda'ya sığınırım, dhammaya (doktrin) sığınırım ve sanghaya sığınırım" şeklinde ifade edilir.

Buda, son vaazında her şeyin geçici olduğu, bu sebeple gerçek kurtuluş için gayret edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu vaazından bir müddet sonra ölen Buda'nın cesedi yakılarak kemikleri ve kalıntıları stupalarda muhafaza altına alındı.

Buda'nın öğretileri vefatından sonra bir araya getirilmiştir.

Budizm, en güçlü dönemini Magadha Kralı Aşoka'nın Budizmi kabul etmesinden sonra yaşamıştır. Bir devlet dini hâline gelen Budizm, Hindistan dışında da yayılmaya başlamıştır. Aşoka, Budist düşüncelerin, unutulmaması için bunları Hindistan'ın çeşitli yerlerinde taş ve kaya kitabelere yazdırtmıştır.

Buda, vefat ettiği zaman geride ne bir kitap ne de bir vekil bırakmıştır. O, herkesin kendi kendine ışık tutmasını istemişti. Ancak kurmuş olduğu sangha teşkilatı onun öğretilerini yaşatmayı ve kayıt altına almayı üstlendi. Hindistan dışında Budizm; Çin, Burma, Seylan, Nepal, Tayland ve Japonya'da yayılmıştır.

BUDİZMİN DÖRT TEMEL KUTSAL İNANCI

Hayat acı ve ıstıraplarla doludur ve bunlar dünyevi var oluşun temel özelliğidir.

Acı ve sıkıntıların nedeni arzulardır.

Acı ve sıkıntıları sona erdirmek, arzu ve isteklerden vazgeçmeye bağlıdır.

Arzu ve isteklerin üstesinden gelmek''sekiz dilimli yol''u izlemekle mümkündür.

"Sekiz Aşamalı Yüce Yol' nedir?

1. Gerçek Bilgi: Sezgisel ve ayrımsız. Dogru amaçlar.

2. Doğru Anlayış: Net olarak gorebilmek.

3. Doğru Söz: Yararlı sozler. Dogru iletişim.

4. Doğru Davranış: Oldürmemek, çalmamak, etik degerleri gozetmek, saldırgan hareketlerde bulunmamak.

5. Doğru Yaşam Biçimi : Sosyal ve ekonomik adaletin etigiyle.

6. Gerçek Çaba : Çalışkanlık. Enerji ve azimle, iyi olanı yapmak, kotüyü yapmamak.

7. Gerçek Dikkat: Sanrılar oluşturan zihinsel tuzakların farkına varmak, dogru vizyonu unutmamak. Şimdiki anda ve burada olmak.

8. Gerçek Uyanıklık: Dogru konsantrasyon ve meditasyon. Zihni parlak ve açık tutmak, huzur duymak, hareketi sınırlamak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Siddhartha Siddhartha Siddhartha Hindistan Buddha Buddha Buddha Haberler

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title