Keşan'da SGK Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Keşan'da SGK Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Edirne SGK İl Müdürü H.Şoförler ve Otomobilciler Odası Derviş Günday Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Keşan'da SGK Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Edirne SGK İl Müdürü H. Metin Sümer, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Derviş Günday Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sümer, oda yöneticileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda, 5502 Sayılı Kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında toplanması ile sosyal güvenlik hayatında olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. 5510 Sayılı Yasa'dan önce üç ayrı kurumda 5 ayrı yasanın uygulanması, aktüeryal dengenin bozulması gibi etkenlerin bu yasanın çıkmasını zorunlu kıldığını söyleyen Sümer, yasanın 2008 yılından bu yana uygulandığını bildirdi. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik için 4 aktif sigortalının bir emekliyi finansa etmesi beklenirken, bu oranın ülkemizde 1.9 olduğunu ifade eden Sümer, şunları söyledi:

"OECD ülkeleri arasında en uzun süreli emekli maaşı ödeyen ülkeler sıralamasında birinci gelmekteyiz. Amaç, nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir, mali açıdan sürdürülebilir sağlık ve sigorta sisteminin kurulmasıdır. Bundan böyle SSK'lılar 4/A'lı, Bağ-Kurlular 4/B'li, Emekli Sandığı iştirakçileri de 4/C'li olarak anılacaktır. Toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile getirilen yeni haklarla ilgili sizlere bilgiler vereceğiz."

Daha sonra vatandaşlara sorulu cevaplı açıklamalarda bulunuldu. Toplantıya vatandaşlar ilgi gösterdi.

- EDİRNE

Kaynak: İHA